Bohoslužby

Rozpis bohoslužeb ne měsíc Únor:

09. 2.

Sobota

Přenesení ostatkú sv. Jana Zlatoústeho

Sv. Liturgie

9:30

10. 2.

Neděle

37. Neděle po 50nici; o Zacheovi;

hlas 4. Ct. Efrém Syrský;

Sbor všech novomučeniků a vyznavačů ruských

Sv. Liturgie 9:30

24. 2.

Neděle

Neděle o marnotratném synu, hlas 6.;

Svt. Mč. Blažej (Vlasij) Sevastijský;

Spr. Theodora, císařovna řecká

Sv. Liturgie 9:30


 
Neděle 27.1.2019 9:30 hod Hodonín   35. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                  o slepém na cestě, vírou uzdraveném  
                                                  hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43

Pátek  18.1.2019 13:00 hod Hodonín 
                                              Velké svěcení vody; Předvečer Křtu Páně; přísný půst

Pondělí   14.1.2019 9:30 hod Hodonín. 
                                                Obřezání Páně 

                                                sv Liturgie, svt Vasil Veliký,
                                                      archiep. Ceasaree Kappadocijské (+379).   

                                                Kol 2,8-12 Luk 2,20-21,40–52;  Žid 7,26-8,2; Luk 6,17-23


Neděle  13.1.2019  9:30 hod  Hodonín. 33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
                                                     Svaté Boží rodiny: spr.Josefa Snoubence, 
                                                     Davida,krále a Jakuba, bratra Páně
                                            hlas 8. — Gal 1,11–19Mat 2,13–23 (ned. po Naroz.)


                                              
Pondělí   7.1.2019 9:30 hod  Hodonín
                                              NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA 
                                              Liturgie sv. Basila Velikého (bez večerní) 
                                              Gal 4,4-7;  Mat 2,1-12  
                                                                                                                                              Neděle 30.12.2018 9:30 hod. Hodonín.    31. NEDĚLE PO 50nici;  o hostině a hostech 
                                                      hlas 6. — Kol 3,411 Luk 14,16 24 ;        
Neděle 16.12.2018 9:30 hod. Hodonín.    29. NEDĚLE PO 50nici
                                                     jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího 
                                                                 hlas 4. — Kol 1,12–18Luk 18,18–27

Neděle 2.12.2018 9:30 hod. Hodonín.     26. NEDĚLE PO 50nici
                                      o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Boh
                                      hlas 2. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)


Neděle 18.11.2018 9:30 hod. Hodonín      25. NEDĚLE PO 50nici
                                                     vzkříšení dcery Jairovy 
                                                     hlas 8. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56 (z 24. ned.)

Neděle 11.11.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka       24. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                     o vyhnání legie duchů zlých 
                                                     hlas 7. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39 (z 23. ned.)

Neděle 4.11.2018 9:30 hod. Hodonín           23. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                   o boháči a chudém Lazaru;
                                                   hlas 6. — Gal 6,11–18Luk 16,19–31 (z 22. ned.)

Neděle 28.10.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka            22. NEDĚLE PO 50nici
                                                    o rozsévači a rozličné půdě 
                                                   hlas 5. — Gal 2,16–20Luk 8,5–15 (z 21. ned.)
                                      
Neděle 21.10.2018 9:30 hod. Hodonín           21. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                     o vzkříšení mládence. 
                                                     Památka svatých Otců 7.všeobecného sněmu (r.787)
                                                     hlas 4. — Gal 1,11–19Luk 7,11–16 (z 20. ned.)
                                                             Žid 13,7–16Jan 17,1–13 (svatým Otcům)                                                                                 
Neděle 14.10.2018 9:30 hod. Hrubá Vrbka 
                                             20. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                             hlas 3. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)

Neděle 7.10.2018 9:30 hod. Hodonín 
                                          19. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině.  
                                               hlas 2. — 2.Kor 9,6–11Luk 5,1–11 (z 18. ned.) 

Neděle 30.9.2018 9:30 hod. Hrubá Vrbka
                                            18. Neděle po 50nici; Neděle po Povýšení
                                                 hlas 1. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 

Čtvrtek 27.9.2018 9:30 hod Hrubá Vrbka. Povýšení Svatého Kříže;
                                                  1.Kor 1,18-24; Jan 19,6-11; 13-20; 25-28; 30-35; 

Neděle 23.9.2018 9:30 hod Hodonín.17.Neděle po 50nici;o víře ženy kananejské
                                               hlas 8. Gal 6,11-18Jan3,13-17 

Pátek 21.9.2018 9:30 hod Hodonín Velký svátek; Narození Přesvaté Bohorodice 
                                                               Filip 2, 5-11Luk 10,38-4211,27-28;  

Neděle 16.9.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka. 16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                hlas 7. — 2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30

Neděle 9.9.2018 9:30 hod.Hodonín 15.Neděle po 50nici,o největších přikázáních 
                                                       hlas 6.  -   2.Kor 4, 6-15    Mat22,  35-46


Tradiční poutní bohoslužba v monastýru sv.Gorazda v Hrubé Vrbce
1.září 2018 od 10 hod.                                       Pozvánka na tradiční poutní bohoslužbu ZDE 


Neděle 26.8.2018 9:30 hod Hodonín 13.Neděle po 50nici;O zhoubě nepoctivých vinařů 
                                                                    hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

                                                                                                           .

 Neděle 19.8.2018 9:30 hod Hrubá Vrbka 12. NEDĚLE PO 50nici; PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
                                                                     Velký svátek (povolena ryba)
                                                                             hlas 3      2.Petr 1,10-19 ;  Mat 17, 1-9                                                                                                              svěcení ovoce                  

Neděle 12.8.2018 9:30 hod Hodonín 11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku 
                                                                       hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35
                                                                    
Neděle 5.8.2018  8:00 hod Holíč   Jitřní 
                            9:30 hod Holíč   Akafist  Sv. Liturgie, Chrámový svátek v čest 
                                                            Počájevské Matky Boží 
                                                      Památka zjevení Matky Boží na hoře Počájevské
                                                      k záchraně lávry od útoku tureckého (1675). 

                                           10.Neděle po 50nici; síla víry, modlitby a postu.  


                                          
                                               Почаевская икона Божией Матери                    

  

Neděle 22.7.2018 9:30 hod Hr. Vrbka  8.Neděle po 50nici;nasycení pěti tisíců
                                                                 hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Neděle 15.7.2018 9:30 hod Hodonín  7.Neděle po 50nici; uzdravení dvou slepých 
                                                                                                 a němého posedlého
                                                                  hlas 6. -- Řím 15,1-7,  Mat 9,27-35 
                                                      
Neděle 8.7.2018 9:30 hod Hr. Vrbka   6.Neděle po 50nici;o uzdravení mrtvicí raněného
                                                                         hlas 5. — Řím 12,6–14Mat 9,1–8

Neděle 1.7.2018  9:30 hod Hodonín  5.Neděle po 50nici;o vymýtání běsů dvou posedlých
                                                                             hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 

Neděle 24.6.2018 9:30 hod Hr.Vrbka 4.Neděle po 50nici; o víře setníkově
                                                                       hlas 3. — Řím 6,18–23; Mat 8,5–13 

Neděle 17.6.2018 9:30 hod Hodonín  3.Neděle PO 50nici; nemějte starost o pozemské                                                                                                       věci                            
                                                                                hlas 2. — Řím 5,1–10; Mat 6,22–33  

Neděle 10.6.2018 10:00 hod Hr.Vrbka  2.NEDĚLE PO 50nici VŠECH SVATÝCH ZEMÍ 
                                                                                                    NAŠICH 
                                                                        a všech ctihodných a bohonosných Otců 
                                                                        Svaté Hory Athonské 
                                                                                hlas 1.  — Řím 2,10–16; Mat 4,18–23  
  
Neděle 3.6.2018  10:00 hod Hr.Vrbka   1.NEDĚLE PO 50nici - VŠECH SVATÝCH

                                                                                hlas 8. — Žid 11,33– 12,2Mat 10,32–38;

Neděle 27.5.2018  9:30 hod  Hr.Vrbka    PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE
                                                         Seslání Svatého Ducha  na apoštoly

                                                                          Skut 2,1–11Jan 7,37–52; 8,12

Sobota 26.5 2018 10:00 hod Mikulčice -Valy         Sváteční svatá liturgie 
                                                             na vykopávkách  velkomoravského chrámu 
                                                           
                                                              Skut 28,1–31; Jan 21,15–25  
                                                                               1.Sol 4,13–17Jan 5,24–30         
                                                  

20.5.2018 9:30 hod. Hodonín  7. NEDĚLE (PO PASŠE); 
                                                             sv. 318 bohonosných Otců 
                                                             1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

                                                            hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,

17.5.2018 čtvrtek 9:30 hod  Hodonín   NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
                                                            Skut 1,1–12Luk 24,36–53
                                             přenesení ostatků spr. Lazara a ap.rovnným. Marie
                                             Magdalské do Cařihradu a obnovení chrámu (890).

6.5.2018  9:30hod. Hodonín   5.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce, o vodě živé a o                                                                                                  pravém uctívání Boha
                                                             hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42

22.4.2018 9:30 hod.  Hodonín  3.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; svatých žen myronosic:


15.4.2018 09:30 hod. Hr. Vrbka  2.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv.                                                            „Popaschální“ (Antipascha)  
                                                                                    
08.04.2018 neděle 08:00 hod. Hodonín Svatá liturgie.
                                                        Po liturgii, svěcení velikonočních pokrmů

07.04.2018 velká sobota  18.00 hodin Hrubá Vrbka
                                                  Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista -Velikonoční Jitřní 

06.04.2018 veliký pátek  15.00.hodin Hrubá Vrbka
                                                         Večerní Velkého pátku - Vynášení pláštěnice 

05.04.2018 velký čtvrtek 17.00 hodin  Hodonín.
                                                        Svaté spasitelné pašije Pána našeho Ježíše Krista 25.3.neděle Hodonín  10:00 hod    5.neděle Velk.půstu CT. MARIE EGYPTSKÉ

                                                                    hlas 1. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45                                                                                                                     Galat 3,23–29Luk 7,36–50 

 18.3.neděle Hr.Vrbka  9:30 hod     4. neděle Velk.půstu - CT.JANA SINAJSKÉHO-
                                                                                          KLIMAKA (Žebříkovce)
                                                         
                                                                     hlas 8.  Žid 6.13-20Mar 9,17-31 
                  
11.3.neděle Hodonín 10:00 hod      3.neděle Velk.půstu UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE
                        »Chceš-li kdo za Mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne… 
                           Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši škodu učinil?«

                                                                      hlas 7. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1  .

4.3.neděle Hr. Vrbka 9:30 hod    2.neděle Velk.půstu-SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO –                                                                                                                                  PALAMY
                                                                      hlas 6. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12 
                                                                                             Žid 7,26– 8,2 Jan 10,9–16

25.2.neděle Hodonín 9:30 hod     1.neděle velkého půstu
                                                          OSLAVA PRAVOSLAVÍ 
                                                         hlas 5. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

18.2. Neděle  Syropustní :                Vzpomínání Adamova vyhnání, 
           Hr.Vrbka 9:30 hod                                                   neděle všeobecného smíření  
                                                                  hlas 4. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

11.2. neděle Hodonín 9:30 hod   36. Neděle po 50nici; NEDĚLE MASOPUSTNÍ;
                                                           o strašném soudu
                                                           Hlas 3. — 1.Kor 8,8– 9,2Mat 25,31–46

28.1. neděle Hodonín 9:30 hod   34. Neděle po 50niciNEDĚLE O CELNÉM A FARIZEOVI
                                                                             Luk 18,13-18
21.1. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   33. Neděle po 50nici; O Zacheovi 
                                                                                        neděle po Bohozjevení;
                                                                 hlas 8. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17

         Vysvěcení bratra Matúša na diákona  BRNO ZDE

14.1. neděle Hodonín 9:30 hod   32. Neděle po 50nici; Obřezání  Páně, 
                                                                                        neděle před Bohozjevením 
                                                           hlas 7.  2Tm 4,5–8; 
  7.1. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   31. Neděle po 50nici;  Narození Pána našeho 
                                                                                        Ježíše Krista 
                                                           hlas 6. Gal 4,4-7 , Mat  2,1-12  

31.12. neděle Hodonín 9:30 hod   30. Neděle po 50niciNeděle svatých otců. 

                                                             Neděle před Narozením Kristovým Památka                                                                             starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista
                                                             a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: 
                                                             patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; 
                                                             Daniele a tří mládenců i ostatních. 
                                               hlas 5. – Žid 11,9–1017–2332–40Mat 1,1–25  

25.12. pondělí Hodonín 9:30 hod         svatá litugie       
                                                           Žid 8,7–13; Mar 8,11–21
                                                                         Svt. Spyridon Divotvorce

24.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   29.Neděle po 50nici; o hostině a hostech
                                                            hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24

17.12. neděle Hodonín 9:30 hod   28. Neděle po 50nici;
                                                             o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
                                                             hlas 3. —  Kol 1,12-18; Luk 17,12–19

10.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   27.Neděle po 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
                                                             hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

 3.12. neděle Hodonín 9:30 hod    26. Neděle po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské                                                                                                     poklady a není bohat v Bohu
                                                              hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

26.11. neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    25. Neděle po 50nicio milosrdném Samaritánu                                                                             hlas 8.  Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 

19.11. neděle.  Hodonín 9:30 hod   24.Neděle po 50nici;  vzkříšení dcery Jairovy
                                                              hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

12.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    23.Neděle po 50nicio vyhnání legie duchů zlých 
                                                              hlas 6. —Efez  2,4–10; Luk 8,26–39

  5.11.neděle  Hodonín 9:30 hod    22.Neděle po 50nici; o boháči a chudém Lazaru.
                                                              hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

29.10.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod   21.Neděle po 50nici; o rozsévači a rozličné půdě.
                                                              hlas 4. Gal 2,16–20; Luk 8,5–15


15.10.neděle Hr.Vrbka 9:30 hod    19.Neděle po 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                                              hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 

  8.10. neděle Hodonín 9:30 hod   18.Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině.
                                                              hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 

  1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                                        Neděle po Povýšení


                                                             hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 
24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                           Neděle před Povýšením
                                                          hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30 
17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6.  2.Kor 4,6–15;  Mat 22,35–46 

10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14 
                                                          také významný den svatého Sávy (Растко Немањић),
                                                                                         prvního arciepiskopa srbského  

2.9. sobota  Hr.Vrbka 10:00 hod    v monastýru sv.Gorazda vzpomínáme 
                                                       letošní 75.výročí zesnutí našeho svatého mučedníka. 
                                                               hlas 4. 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

27.8.neděle  Hodonín 9:30 hod    12. Neděle po  50nici; o zlé moci bohatství
                                                               hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

20.8.neděle   Hr.Vrbka 9:30 hod    11. Neděle po  50nici; o nemilosrdném služebníku
                                                               hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35

13.8. neděle   Hodonín 9:30 hod    10. Neděle po 50-nici: síla víry, modlitby a postu 
                                                                hlas 1.--1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

6.8.neděle    Hrubá Vrbka 9:30 hod  9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři 
                                                                hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

9.7.neděle     Hodonín   9:30 hod     5. Neděle po 50-nici: vymýtání běsů z dvou posedlých
                                                               hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

25.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.    3. Neděle po 50-nici; nemějte starost o pozemské věci 
                                                                hlas 2.  Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

11.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.     1. Neděle po 50-nici – VŠECH SVATÝCH
                                                              hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

28.5.  neděle   Hodonín  9:30 hod.      7. Neděle po Pasše.
                                                                    Neděle před letnicemi je vždy zasvěcena                                                                                  památce 318 svatých bohonosných otců                                                                                  I.všeobecného  sněmu v Nicei r.325.
                                                              hlas 6. — Skut 20, 16–18;   28–36;   Jan 17,1–13
                                        
20.5.  sobota    Mikulčice 10:00 hod.            Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka                                                                                                  Pouť k památníku našich věrozvěstů

14.5.  neděle    Hodonín 9:00 hod.        5. Neděle Paschální, o samaritánce, o vodě živé,                                                                                   o pravém uctívání Boha.


31.12. neděle Hodonín 9:30 hod   30. Neděle po 50niciNeděle svatých otců. 

                                           Neděle před Narozením Kristovým Památka starozákonních                                                   svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v                                                         zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a                                                   Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních. 
                                               hlas 5. – Žid 11,9–1017–2332–40Mat 1,1–25 

25.12. pondělí Hodonín 9:30 hod         svatá litugie       
                                                           Žid 8,7–13; Mar 8,11–21
                                                         Svt. Spyridon Divotvorce 

24.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   29.Neděle po 50nici; o hostině a hostech
                                                            hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24

17.12. neděle Hodonín 9:30 hod   28. Neděle po 50nici;
                                                             o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
                                                             hlas 3. —  Kol 1,12-18; Luk 17,12–19

10.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   27.Neděle po 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
                                                             hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

 3.12. neděle Hodonín 9:30 hod    26. Neděle po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské                                                                                                     poklady a není bohat v Bohu
                                                              hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

26.11. neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    25. Neděle po 50nicio milosrdném Samaritánu                                                                             hlas 8.  Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 

19.11. neděle.  Hodonín 9:30 hod   24.Neděle po 50nici;  vzkříšení dcery Jairovy
                                                              hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

12.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    23.Neděle po 50nicio vyhnání legie duchů zlých 
                                                              hlas 6. —Efez  2,4–10; Luk 8,26–39

  5.11.neděle  Hodonín 9:30 hod    22.Neděle po 50nici; o boháči a chudém Lazaru.
                                                              hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

29.10.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod   21.Neděle po 50nici; o rozsévači a rozličné půdě.
                                                              hlas 4. Gal 2,16–20; Luk 8,5–15


15.10.neděle Hr.Vrbka 9:30 hod    19.Neděle po 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                                              hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 

  8.10. neděle Hodonín 9:30 hod   18.Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině.
                                                              hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 

  1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                                        Neděle po Povýšení


                                                             hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 
24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                           Neděle před Povýšením
                                                          hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30 
17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6.  2.Kor 4,6–15;  Mat 22,35–46 

10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14 
                                                          také významný den svatého Sávy (Растко Немањић),
                                                                                         prvního arciepiskopa srbského  

2.9. sobota  Hr.Vrbka 10:00 hod    v monastýru sv.Gorazda vzpomínáme 
                                                       letošní 75.výročí zesnutí našeho svatého mučedníka. 
                                                               hlas 4. 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

27.8.neděle  Hodonín 9:30 hod    12. Neděle po  50nici; o zlé moci bohatství
                                                               hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

20.8.neděle   Hr.Vrbka 9:30 hod    11. Neděle po  50nici; o nemilosrdném služebníku
                                                               hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35

13.8. neděle   Hodonín 9:30 hod    10. Neděle po 50-nici: síla víry, modlitby a postu 
                                                                hlas 1.--1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

6.8.neděle    Hrubá Vrbka 9:30 hod  9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři 
                                                                hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

9.7.neděle     Hodonín   9:30 hod     5. Neděle po 50-nici: vymýtání běsů z dvou posedlých
                                                               hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

25.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.    3. Neděle po 50-nici; nemějte starost o pozemské věci 
                                                                hlas 2.  Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

11.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.     1. Neděle po 50-nici – VŠECH SVATÝCH
                                                              hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

28.5.  neděle   Hodonín  9:30 hod.      7. Neděle po Pasše.
                                                                    Neděle před letnicemi je vždy zasvěcena                                                                                  památce 318 svatých bohonosných otců                                                                                  I.všeobecného  sněmu v Nicei r.325.
                                                              hlas 6. — Skut 20, 16–18;   28–36;   Jan 17,1–13
                                        
20.5.  sobota    Mikulčice 10:00 hod.            Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka                                                                                                  Pouť k památníku našich věrozvěstů

14.5.  neděle    Hodonín 9:00 hod.        5. Neděle Paschální, o samaritánce, o vodě živé,                                                                                   o pravém uctívání Boha.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.