Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby:
Bohoslužby se konají pravidelně v neděli a velké svátky, jinak podle vyhlášení duchovního správce.
Obvyklé začátky bohoslužeb:
·      Neděle  – sv. Liturgia  9:00 hod.
·      Velké svátky v pracovné dny – sv. Liturgia 9:00 hod.
·      Večerní bohoslužby, akafisty se slouží podle měsíčniho rozpisu v čase
o   Březen – Říjen (jar, leto) 18:00
o   Listopad – únor (podzim, zima) 16:00Přehled bohoslužeb v prosinci 

 

6. 12.

Neděle

26. NEDĚLE PO 50nici;
o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

Sv. liturgie 9:00

13.12

Neděle

27. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční

hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný (+ 62) • Svt. Frumentos, archiep. ethiopský (+ 380)

Sv. liturgie 9:00

19. 12.

Sobota

Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23

Sv. liturgie 9:00

20.12.

Neděle

28. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

hlas 3. —  Kol 1,12–18; Luk 17,12–19 (evangelium 29. ned.)

Svt. Ambrož, ep. milánský (Ambrosius) (+ 397)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

27.12.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; hlas 4. — Kol 3,4–11; Luk 14,16–24

Sv. liturgie 9:00

 

22. 11.

Neděle

24. NED. PO 50nici; vzkříšení dcery Jairovy

hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

svt. Nektarios Aiginský, metrop. pentapolský (+ 1920).

Sv. liturgie 9:00

28. 11.

Sobota

 

Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu

 

 

29. 11.

Neděle

25. NEDĚLE PO 50nici; o milosrdném Samaritánu

hlas 8. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37

Svatý apoštol evangelista Matouš

Sv. liturgie 9:00

 
Přehled bohoslužeb v říjnu

 

4. 10.

Neděle

17. NEDĚLE PO 50nici; o svěřených hřivnách
Neděle po Povýšení

hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)
2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30 (řadové z 16. ned.)

Sv. liturgie 9:00

11. 10.

Neděle

18. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině,

hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11

Svátek - Sv. mč. Václav, kníže český
Gal 6,2–8; Luk 6,17–23

Sv. liturgie 9:00

25. 10.

Neděle

20. NED. PO 50nici; o vzkříšení mládence; sv. Otců 7. všeob. sněmu

hlas 3. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16
Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

31. 10.

Sobota

Sv. apoštol evangelista Lukáš

Večerní 18:00

 


Přehled bohoslužeb v září

6. 9.

Neděle

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

Sv. liturgie 9:00

10. 9.

Čtvrtek

ctihodný Jov Počájevský (nalezení ostatků 1659)

 

možnosť se přiložit k ostatkům sv. Jova Počájevského

 

Akafist 18:00

20. 9.

Neděle

15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních
Neděle před Povýšením

hlas 6. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)
2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46 (řadové)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

21. 9.

Pondělí

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie 9:00

27. 9.

Neděle

16. NEDĚLE PO 50nici, hlas 7.

Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
(„Pozdvihování svatého Kříže nad celým světem“; r. 326)
(Navrácení Kříže: r. 616–624.) Zesnutí svt. Jana Zlatoústého (+ 407) (služba se přenáší na 13./26. listopad)

Sv. liturgie 9:00

 


 
Přehled bohoslužeb v srpnu

2. 8.
Neděle
8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců
Svatý slavný prorok Eliáš (9. st. př. Kr.) • Spr. Áron, první kněz (16. st. př.Kr.)
Sv. liturgie 9:00
9. 8.
Neděle
9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři
Vmč. a léčitel Pantelejmon (+ 305); ap.rovn.ct. Kliment, svt. ochridský (+ 916), Angelár, GORAZD, Naum a Sáva, svatí pětipočetníci – učedníci sv. Cyrila a Metoděje
Sv. liturgie 9:00
16. 8.
Neděle
10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu
Sv. liturgie 9:00
19. 8.
Středa
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ  - Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce

Sv. liturgie 9:00
23. 8.
Neděle
11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově
28. 8.
Pátek
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28


Sv. liturgie 9:00
30. 8.
Neděle
12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
Sv. liturgie 9:00


 

Přehled bohoslužeb v červenci 

5. 7.
Neděle
4. NEDĚLE PO 50nici; o víře setníkově
Sv. liturgie 9:00
12. 7.
Neděle
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994). Ikona Matky Boží „Kasperovská“ (1853–5)
5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých
Sv. liturgie 9:00
19. 7.
Neděle
6. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného
Sv. liturgie 9:00
26. 7.
Neděle
7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého;
památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově


Přehled bohoslužeb v červnu7. 6.
Neděle
PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
Sv. liturgie 9:00
14. 6.
Neděle
1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH
Sv. liturgie 9:00
21.6.
Neděle
2. NEDĚLE PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
28.6.
Neděle
3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci, Kn. Lazar Srbský (+ 1389) všichni srbští mučedníci od jeho dnů dodnes (včetně nmčGorazda). (Památka bitvy na Kosově poli, 1389)
Sv. liturgie 9:00

Přehled bohoslužeb v březnu

1. 3.
Neděle
NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření
Sv. liturgie 9:00
6. 3.
Pátek
Čistý týden – začátek Velkého půstu
Čistý pátek
Sv. liturgie předem posvěcených Darů 10:00
8. 3.
Neděle
neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ
hlas 5. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51Je-li půst, povoleno víno a olej
Předchůdci: 2.Kor 4,6–15; Mat 11,2–15
Sv. liturgie 9:00
14. 3.
Sobota
2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9.00
15.3.
Neděle
2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
21.3.
Sobota
3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9:00
22.3.
Neděle
3. neděle Velkého půstu;
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
40ti mučedníkům – na liturgii:
Žid 12,1–10; Mat 20,1–16
Sv. liturgie 9:00
27.3.
Pátek
4. týden Velkého půstu
Sv. liturgie předem posvěcených Darů 10:00
28.3.
Sobota
4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9:00
29.3.
Neděle
4. neděle Velk. půstu
CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)
Sv. liturgie 9:00

Přehled bohoslužeb v únoru

1. 2.
Sobota
Sobota.  Ct. Makarios Veliký,
Sv. liturgie 9:30
2. 2.
Neděle
33. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI 
Sv. liturgie 9:00
9. 2.
Neděle
NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI; hlas 1. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14
Řím 8,28–39; Luk 21,12–19. Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských: Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské.
Začátek Triodu postního
Sv. liturgie 9:00
15. 2.
Sobota
OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ – Setkání Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)
Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

Sv. liturgie 9:00
16. 2.
Neděle
NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
22.2.
Sobota
Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová); vzpomínáme všech zesnulých
pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob
Sv. liturgie 9:00
23.2.
Neděle
NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu
hlas 3. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů
Sv. liturgie 9:00


Přehled bohoslužeb v lednu

KRISTUS SE RODÍ! OSLAVUJTE HO!
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!  SLAVITE JEHO!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЙЕГО!

5. 1.
Neděle
29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista
Sv. liturgie 9:00
6. 1.
Pondělí
Předvečer Narození Kristova
Veliké povečerie 18:00
7. 1.
Uterý
NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.
Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12
Sv. liturgie 9:00
8. 1.
Středa
Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně. Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
12. 1.
Neděle
30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.
hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–23 (neděli po Naroz.)
Sv. liturgie  9:00
14.1.
Uterý
Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila: Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)
Sv. liturgie 9:00
18.1.
Sobota
Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě
Večerní v kapli sv. Jozefa Kyjov   15:00
19.1.
Neděle
ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)
Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého: Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody
Liturgie 9:00
Po sv. liturgii velké svěcení vody
26. 1.
Neděle
32. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení
hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)
2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30
Liturgie 9:00Přehled bohoslužeb v prosinci

1. 12.
Neděle
24. NEDĚLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu
hlas 7. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)
Sv. liturgie 9:00
8. 12.
Neděle
25. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
hlas 8. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17 (z 27. ned.)
Sv. liturgie 9:00

15. 12.
Neděle
26. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
hlas 1. — Kol 1,12–18; Luk 17,12–19 (z 29. ned.)
Sv. liturgie 9:00
22. 12.
Neděle
27. NEDĚLE PO 50nici;
jak nesnadně jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího
hlas 2. — Kol 3,12–16; Luk 18,18–27 (z 30. ned.)
Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně
Sv. liturgie 9:00
29. 12
Neděle
28. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.
hlas 3. —  Kol 3,4–11; Luk 14,16–24
Sv. liturgie 9:00

Přehled bohoslužeb v listopadu

9. 11.
Sobota
Zádušní Sobota (přesun Dimitrijevské záduší soboty)
2.Kor 8,1–5; Luk 8,16–21
1. Soluň 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)
Sv. liturgie 9:00
Panychída po sv. liturgii

10. 11.
Neděle
21. NEDĚLE PO 50nici; o vyhnání legie duchů zlých
hlas 4. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39 (z 23. ned.)
Sv. liturgie 9:00
17. 11.
Neděle
22. NEDĚLE PO 50nici; vzkříšení dcery Jairovy
hlas 5. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56 (z 24. ned.)
Sv. liturgie 9:00

21. 11.
Neděle
13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
Sv. liturgie 9:00
21. 11.
Čtvrtek
Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných.
Archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela.
Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 2,2–10; Luk 10,16–21
Sv. liturgie 9:00
24. 11.
Neděle
23. NEDĚLE PO 50nici; o milosrdném Samaritánu
hlas 6. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 (z 25. ned.)
Sv. liturgie 9:00
28. 11
Čtvrtek
Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu

           


Přehled bohoslužeb v říjnu6. 10.
Neděle
16. NED. PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině
hlas 7. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 (z 18. ned.)
Sv. liturgie 9:00

13. 10.
Neděle
17. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům
hlas 8. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)
Sv. liturgie 9:00
20. 10.
Neděle
18. NEDĚLE PO 50nici; o vzkříšení mládence
hlas 1. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16 (z 20. ned.)
Sv. liturgie 9:00

27. 10.
Neděle
19. NEDĚLE PO 50nici; o rozsévači a rozličné půdě
Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)
hlas 2. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15 (z 21. ned.)
Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)
Sv. liturgie 9.00
           


Přehled bohoslužeb v září

1. 9.
Neděle
11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
Sv. liturgie 10:00

7. 9.
Sobota
SLAVNOSTNÍ POUŤ KE SV. GORAZDOVI II. V Hrubé Vrbce
Sv. liturgie 10:00
8. 9.
Neděle
12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
Sv. liturgie 10:00

15. 9.
Neděle
13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
Sv. liturgie 10.00
21. 9.
Sobota
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 10:00
22. 9.
Neděle
14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu
Neděle před Povýšením
hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením) 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14
Galat 4,22–31; Luk 8,16–21 (Bohootcům)Spr. rodiče Jáchym (Joakim) a Anna
Sv. liturgie 10:00
27. 9.
Pátek
Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
29. 9.
Neděle
15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních
Neděle po Povýšení
hlas 6. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)
2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46
Sv. mč. Ludmila, kněžna česká (+ 920–1). Ct. Prokop, igumen monastýru sázavského (+ 1053)
Sv. liturgie 10:00
           


Přehled bohoslužeb v srpnu

4. 8.
Neděle
7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly
Sv. liturgie 10:00

11.8.
Neděle
8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců
Sv. liturgie 10:00
18.8.
Neděle
9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři
Sv. liturgie 10:00

19.8.
Pondělí
Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30

25.8.
Neděle
10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu
Sv. liturgie 10.00
28.8.
Středa
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 9:30
           
 

Přehled bohoslužeb v červenci

7. 7.
Neděle
3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci
Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
Ct. Ivan Český
(je-li půst, povolena ryba)
Řím 13,12– 14,4; Luk 1,5–25; 57–68; 76; 80 (k svátku)
Sv. liturgie 10:00

12.7.
Piatok
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994).
Svátek (je-li půst, povolena ryba)
2.Kor 11,21– 12,9; Mat 16,13–19
Sv. liturgie 9:30
14.7.
Neděle
4. NEDĚLE PO 50nici; o víře setníkově
Sv. nezištníci Kosma a Damián
Sv. liturgie 10:00
20.7
Sobota
80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu sv. Gorzda.  

Sváteční archijerejské liturgie v Olomouci v 10:00
21.7.
Neděle
5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých
Sv. liturgie 10:00

28.7.
Neděle
6. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Sv. liturgie 10.00Přehled bohoslužeb v červnu 2019


2. 6.
Neděle
6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém
hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38
Sv. liturgie 10:00

6.6.
Čtvrtek
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
9.6.
Neděle
7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)
Sv. liturgie 10:00
15.6
Sobota
Trojiční zádušní sobota („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 7:30
Po liturgii panichyda
16.6
Neděle
PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
Sv. liturgie
10:00

17.6.
Pondělí
DEN SVATÉHO DUCHA
Svatodušní pondělí
Sv. liturgie 9:30
30.6
Neděle
2. NED. PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH a všech ct. Otců Svaté Hory Athonské
Sv. liturgie 10.00

 
Přehled bohoslužeb v květnu 2019


5. 5.
Neděle
2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)
Po sv. liturgii panychida za zesnulé
Sv. liturgie 9:30
Akafist k Jiří Vítězný, divotvorce   16:00
12. 5.
Neděle
3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)
Sv. liturgie 9:30
19.5.
Neděle
4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)
Sv. liturgie 9:30
22.5
Streda
Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Likejských do Bari (1087)
Akafist  18:30
24.5
Pátek
Svatí apoštolům rovní Metoděj (+ 885) a  Cyril (+ 869), apoštolé a učitelé Slovanů; kn. Rostislav Velkomoravský
Noc kostelů
Akafist 18:00
Noc Kostelů otevřeno
od 17:30 do 20:00

25.5.
Sobota
Cyrilo-mětodejská pouť do Mikulčíc
začátek slavnostní archijerejské liturgie v prostoru mikulčického památníku v 10 hodin
Arhicjerejská
Sv. liturgie 10.00
26.5
Neděle
5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
Sv. liturgie 9.30


Přehled bohoslužeb v dubnu 2019:

6. 4.

Sobota
4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Dopoledne na liturgii sv. Jana Zlatoústého:
Sv. liturgie 8:00
7. 4.
Neděle
ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE •
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)
4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO
Velký svátek (povolena ryba)
Žid 2,11–18; Luk 1,24–38
Sv. Liturgie 9:30
10. 4.
Streda
Veliký kánon prepodobného Ondřeje Krétskeho
Bohoslužba 18:30
14. 4.
Neděle
5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ
Sv. Liturgie 9:30
19. 4.
tek
6. týden Velkého půstu  Gen 49,33– 50,26; Přísl 31,8–32
Konec svaté Čtyřicátnice
Svt. Metoděj, apoštolům rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský (zesnutí – 885)
Sv. Liturgie před. posv. darů 9:00
21.4.
Neděle
6. neděle – Květná – VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA
(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)
Sv. liturgie 9:30
25.4.
Čtvrtek
Velký čtvrtek – USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ
Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)
Sv. liturgie 9.00
26.4.
Pátek
Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst
Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61
Večerní s vynášení pláštenice 18.00
27.4
Sobota
Velká sobota – Kristus v hrobě
Spasitelovo sestoupení do pekel
Večerní liturgie sv. Basila
Čtou se paremije a pak: Řím 6,3–11; Mat 28,1–20
Sv. liturgie 9.00
28.4.
Neděle
SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
 Svatá a velká neděle Paschy
Po sv. Liturgii svěcení pokrmů a průvod kolem chrámu
Slavnostní sv. liturgie 9.30
29.4.
Pondělí
Světlé pondělí
Po večerní bohoslužbe průvod kolem chrámu
Sv. liturgie 9.30
Večerní 18:00

Přehled bohoslužeb v březnu 2019:

2. 3.
Sobota
Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová) (konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)
Vmč. Theodor Tyron
Sv. Liturgie 9:30
3. 3.
Neděle
NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu
hlas 7. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů
Svt. Lev I., papež římský
Sv. Liturgie 9:30
9. 3.
Sobota
Památka všech svatých postníků
První (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele
Sv. Liturgie 9:30
10. 3.
Neděle
NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření
Svt. Tarasios, patr. cařihradský
Sv. Liturgie 9:30

15.3.
tek
Čistý týden – začátek Velkého půstu
Čistý pátek
Gen 2,20– 3,20; Přísl 3,19–34
(Liturgie předem posvěcených Darů a kánon sv. Theodoru s žehnáním koliva)
Sv. Liturgie 9:30
17.3.
Neděle
1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ
Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy (938
Sv. Liturgie 9:30
22.3.
Pátek
2. týden Velkého půstu
Sv. 40 mč. sevastijských– na liturgii: Žid 12,1–10; Mat 20,1–16

Sv. Liturgie 9.30
23.3.
Sobota
2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Mč. Kodrat a druhové
Sv. Liturgie 9.00
24.3.
Neděle
2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY
Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+ 638)
(Památka obětí bombardování NATO – den zahájení útoku proti Jugoslávii; 1999)
Sv. Liturgie 9.30
29.3.
Pátek
3. týden Velkého půstu
Sv. Brendan, igumen, mořeplavec a prvý svatý Ameriky (+ okolo 575)
Sv. Liturgie 9.30
30.3.
Sobota
3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Svt. Patrik, ap. a osvětitel Irů (+ 461)
Sv. Liturgie 9.00
31.3.
Neděle
3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Svt. Cyril, archiep. jerusalemský (+ 386)); svt. Nikolaj Velimirovič, Mč. Eduard, král Anglie (978)
Sv. Liturgie 9.30

Přehled bohoslužeb v únoru 2019:
09. 2.
Sobota
Přenesení ostatkú sv. Jana Zlatoústeho
Sv. Liturgie
9:30
10. 2.
Neděle
37. Neděle po 50nici; o Zacheovi;
hlas 4. Ct. Efrém Syrský;
Sbor všech novomučeniků a vyznavačů ruských
Sv. Liturgie 9:30
24. 2.
Neděle
Neděle o marnotratném synu, hlas 6.;
Svt. Mč. Blažej (Vlasij) Sevastijský;
Spr. Theodora, císařovna řecká
Sv. Liturgie 9:30

 
Neděle 27.1.2019 9:30 hod Hodonín   35. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                  o slepém na cestě, vírou uzdraveném  
                                                  hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43

Pátek  18.1.2019 13:00 hod Hodonín 
                                              Velké svěcení vody; Předvečer Křtu Páně; přísný půst

Pondělí   14.1.2019 9:30 hod Hodonín. 
                                                Obřezání Páně 

                                                sv Liturgie, svt Vasil Veliký,
                                                      archiep. Ceasaree Kappadocijské (+379).   

                                                Kol 2,8-12 Luk 2,20-21,40–52;  Žid 7,26-8,2; Luk 6,17-23


Neděle  13.1.2019  9:30 hod  Hodonín. 33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
                                                     Svaté Boží rodiny: spr.Josefa Snoubence, 
                                                     Davida,krále a Jakuba, bratra Páně
                                            hlas 8. — Gal 1,11–19Mat 2,13–23 (ned. po Naroz.)


                                              
Pondělí   7.1.2019 9:30 hod  Hodonín
                                              NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA 
                                              Liturgie sv. Basila Velikého (bez večerní) 
                                              Gal 4,4-7;  Mat 2,1-12  
                                                                                                                                              Neděle 30.12.2018 9:30 hod. Hodonín.    31. NEDĚLE PO 50nici;  o hostině a hostech 
                                                      hlas 6. — Kol 3,411 Luk 14,16 24 ;        
Neděle 16.12.2018 9:30 hod. Hodonín.    29. NEDĚLE PO 50nici
                                                     jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího 
                                                                 hlas 4. — Kol 1,12–18Luk 18,18–27

Neděle 2.12.2018 9:30 hod. Hodonín.     26. NEDĚLE PO 50nici
                                      o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Boh
                                      hlas 2. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)


Neděle 18.11.2018 9:30 hod. Hodonín      25. NEDĚLE PO 50nici
                                                     vzkříšení dcery Jairovy 
                                                     hlas 8. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56 (z 24. ned.)

Neděle 11.11.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka       24. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                     o vyhnání legie duchů zlých 
                                                     hlas 7. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39 (z 23. ned.)

Neděle 4.11.2018 9:30 hod. Hodonín           23. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                   o boháči a chudém Lazaru;
                                                   hlas 6. — Gal 6,11–18Luk 16,19–31 (z 22. ned.)

Neděle 28.10.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka            22. NEDĚLE PO 50nici
                                                    o rozsévači a rozličné půdě 
                                                   hlas 5. — Gal 2,16–20Luk 8,5–15 (z 21. ned.)
                                      
Neděle 21.10.2018 9:30 hod. Hodonín           21. NEDĚLE PO 50nici; 
                                                     o vzkříšení mládence. 
                                                     Památka svatých Otců 7.všeobecného sněmu (r.787)
                                                     hlas 4. — Gal 1,11–19Luk 7,11–16 (z 20. ned.)
                                                             Žid 13,7–16Jan 17,1–13 (svatým Otcům)                                                                                 
Neděle 14.10.2018 9:30 hod. Hrubá Vrbka 
                                             20. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                             hlas 3. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)

Neděle 7.10.2018 9:30 hod. Hodonín 
                                          19. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině.  
                                               hlas 2. — 2.Kor 9,6–11Luk 5,1–11 (z 18. ned.) 

Neděle 30.9.2018 9:30 hod. Hrubá Vrbka
                                            18. Neděle po 50nici; Neděle po Povýšení
                                                 hlas 1. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 

Čtvrtek 27.9.2018 9:30 hod Hrubá Vrbka. Povýšení Svatého Kříže;
                                                  1.Kor 1,18-24; Jan 19,6-11; 13-20; 25-28; 30-35; 

Neděle 23.9.2018 9:30 hod Hodonín.17.Neděle po 50nici;o víře ženy kananejské
                                               hlas 8. Gal 6,11-18Jan3,13-17 

Pátek 21.9.2018 9:30 hod Hodonín Velký svátek; Narození Přesvaté Bohorodice 
                                                               Filip 2, 5-11Luk 10,38-4211,27-28;  

Neděle 16.9.2018 9:30 hod. Hr.Vrbka. 16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                hlas 7. — 2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30

Neděle 9.9.2018 9:30 hod.Hodonín 15.Neděle po 50nici,o největších přikázáních 
                                                       hlas 6.  -   2.Kor 4, 6-15    Mat22,  35-46


Tradiční poutní bohoslužba v monastýru sv.Gorazda v Hrubé Vrbce
1.září 2018 od 10 hod.                                       Pozvánka na tradiční poutní bohoslužbu ZDE 


Neděle 26.8.2018 9:30 hod Hodonín 13.Neděle po 50nici;O zhoubě nepoctivých vinařů 
                                                                    hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

                                                                                                           .

 Neděle 19.8.2018 9:30 hod Hrubá Vrbka 12. NEDĚLE PO 50nici; PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
                                                                     Velký svátek (povolena ryba)
                                                                             hlas 3      2.Petr 1,10-19 ;  Mat 17, 1-9                                                                                                              svěcení ovoce                  

Neděle 12.8.2018 9:30 hod Hodonín 11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku 
                                                                       hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35
                                                                    
Neděle 5.8.2018  8:00 hod Holíč   Jitřní 
                            9:30 hod Holíč   Akafist  Sv. Liturgie, Chrámový svátek v čest 
                                                            Počájevské Matky Boží 
                                                      Památka zjevení Matky Boží na hoře Počájevské
                                                      k záchraně lávry od útoku tureckého (1675). 

                                           10.Neděle po 50nici; síla víry, modlitby a postu.  


                                          
                                               Почаевская икона Божией Матери                    

  

Neděle 22.7.2018 9:30 hod Hr. Vrbka  8.Neděle po 50nici;nasycení pěti tisíců
                                                                 hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Neděle 15.7.2018 9:30 hod Hodonín  7.Neděle po 50nici; uzdravení dvou slepých 
                                                                                                 a němého posedlého
                                                                  hlas 6. -- Řím 15,1-7,  Mat 9,27-35 
                                                      
Neděle 8.7.2018 9:30 hod Hr. Vrbka   6.Neděle po 50nici;o uzdravení mrtvicí raněného
                                                                         hlas 5. — Řím 12,6–14Mat 9,1–8

Neděle 1.7.2018  9:30 hod Hodonín  5.Neděle po 50nici;o vymýtání běsů dvou posedlých
                                                                             hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 

Neděle 24.6.2018 9:30 hod Hr.Vrbka 4.Neděle po 50nici; o víře setníkově
                                                                       hlas 3. — Řím 6,18–23; Mat 8,5–13 

Neděle 17.6.2018 9:30 hod Hodonín  3.Neděle PO 50nici; nemějte starost o pozemské                                                                                                       věci                            
                                                                                hlas 2. — Řím 5,1–10; Mat 6,22–33  

Neděle 10.6.2018 10:00 hod Hr.Vrbka  2.NEDĚLE PO 50nici VŠECH SVATÝCH ZEMÍ 
                                                                                                    NAŠICH 
                                                                        a všech ctihodných a bohonosných Otců 
                                                                        Svaté Hory Athonské 
                                                                                hlas 1.  — Řím 2,10–16; Mat 4,18–23  
  
Neděle 3.6.2018  10:00 hod Hr.Vrbka   1.NEDĚLE PO 50nici - VŠECH SVATÝCH

                                                                                hlas 8. — Žid 11,33– 12,2Mat 10,32–38;

Neděle 27.5.2018  9:30 hod  Hr.Vrbka    PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE
                                                         Seslání Svatého Ducha  na apoštoly

                                                                          Skut 2,1–11Jan 7,37–52; 8,12

Sobota 26.5 2018 10:00 hod Mikulčice -Valy         Sváteční svatá liturgie 
                                                             na vykopávkách  velkomoravského chrámu 
                                                           
                                                              Skut 28,1–31; Jan 21,15–25  
                                                                               1.Sol 4,13–17Jan 5,24–30         
                                                  

20.5.2018 9:30 hod. Hodonín  7. NEDĚLE (PO PASŠE); 
                                                             sv. 318 bohonosných Otců 
                                                             1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

                                                            hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,

17.5.2018 čtvrtek 9:30 hod  Hodonín   NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
                                                            Skut 1,1–12Luk 24,36–53
                                             přenesení ostatků spr. Lazara a ap.rovnným. Marie
                                             Magdalské do Cařihradu a obnovení chrámu (890).

6.5.2018  9:30hod. Hodonín   5.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce, o vodě živé a o                                                                                                  pravém uctívání Boha
                                                             hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42

22.4.2018 9:30 hod.  Hodonín  3.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; svatých žen myronosic:


15.4.2018 09:30 hod. Hr. Vrbka  2.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv.                                                            „Popaschální“ (Antipascha)  
                                                                                    
08.04.2018 neděle 08:00 hod. Hodonín Svatá liturgie.
                                                        Po liturgii, svěcení velikonočních pokrmů

07.04.2018 velká sobota  18.00 hodin Hrubá Vrbka
                                                  Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista -Velikonoční Jitřní 

06.04.2018 veliký pátek  15.00.hodin Hrubá Vrbka
                                                         Večerní Velkého pátku - Vynášení pláštěnice 

05.04.2018 velký čtvrtek 17.00 hodin  Hodonín.
                                                        Svaté spasitelné pašije Pána našeho Ježíše Krista 25.3.neděle Hodonín  10:00 hod    5.neděle Velk.půstu CT. MARIE EGYPTSKÉ

                                                                    hlas 1. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45                                                                                                                     Galat 3,23–29Luk 7,36–50 

 18.3.neděle Hr.Vrbka  9:30 hod     4. neděle Velk.půstu - CT.JANA SINAJSKÉHO-
                                                                                          KLIMAKA (Žebříkovce)
                                                         
                                                                     hlas 8.  Žid 6.13-20Mar 9,17-31 
                  
11.3.neděle Hodonín 10:00 hod      3.neděle Velk.půstu UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE
                        »Chceš-li kdo za Mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne… 
                           Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši škodu učinil?«

                                                                      hlas 7. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1  .

4.3.neděle Hr. Vrbka 9:30 hod    2.neděle Velk.půstu-SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO –                                                                                                                                  PALAMY
                                                                      hlas 6. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12 
                                                                                             Žid 7,26– 8,2 Jan 10,9–16

25.2.neděle Hodonín 9:30 hod     1.neděle velkého půstu
                                                          OSLAVA PRAVOSLAVÍ 
                                                         hlas 5. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

18.2. Neděle  Syropustní :                Vzpomínání Adamova vyhnání, 
           Hr.Vrbka 9:30 hod                                                   neděle všeobecného smíření  
                                                                  hlas 4. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

11.2. neděle Hodonín 9:30 hod   36. Neděle po 50nici; NEDĚLE MASOPUSTNÍ;
                                                           o strašném soudu
                                                           Hlas 3. — 1.Kor 8,8– 9,2Mat 25,31–46

28.1. neděle Hodonín 9:30 hod   34. Neděle po 50niciNEDĚLE O CELNÉM A FARIZEOVI
                                                                             Luk 18,13-18
21.1. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   33. Neděle po 50nici; O Zacheovi 
                                                                                        neděle po Bohozjevení;
                                                                 hlas 8. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17

         Vysvěcení bratra Matúša na diákona  BRNO ZDE

14.1. neděle Hodonín 9:30 hod   32. Neděle po 50nici; Obřezání  Páně, 
                                                                                        neděle před Bohozjevením 
                                                           hlas 7.  2Tm 4,5–8; 
  7.1. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   31. Neděle po 50nici;  Narození Pána našeho 
                                                                                        Ježíše Krista 
                                                           hlas 6. Gal 4,4-7 , Mat  2,1-12  

31.12. neděle Hodonín 9:30 hod   30. Neděle po 50niciNeděle svatých otců. 

                                                             Neděle před Narozením Kristovým Památka                                                                             starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista
                                                             a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: 
                                                             patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; 
                                                             Daniele a tří mládenců i ostatních. 
                                               hlas 5. – Žid 11,9–1017–2332–40Mat 1,1–25  

25.12. pondělí Hodonín 9:30 hod         svatá litugie       
                                                           Žid 8,7–13; Mar 8,11–21
                                                                         Svt. Spyridon Divotvorce

24.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   29.Neděle po 50nici; o hostině a hostech
                                                            hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24

17.12. neděle Hodonín 9:30 hod   28. Neděle po 50nici;
                                                             o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
                                                             hlas 3. —  Kol 1,12-18; Luk 17,12–19

10.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   27.Neděle po 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
                                                             hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

 3.12. neděle Hodonín 9:30 hod    26. Neděle po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské                                                                                                     poklady a není bohat v Bohu
                                                              hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

26.11. neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    25. Neděle po 50nicio milosrdném Samaritánu                                                                             hlas 8.  Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 

19.11. neděle.  Hodonín 9:30 hod   24.Neděle po 50nici;  vzkříšení dcery Jairovy
                                                              hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

12.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    23.Neděle po 50nicio vyhnání legie duchů zlých 
                                                              hlas 6. —Efez  2,4–10; Luk 8,26–39

  5.11.neděle  Hodonín 9:30 hod    22.Neděle po 50nici; o boháči a chudém Lazaru.
                                                              hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

29.10.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod   21.Neděle po 50nici; o rozsévači a rozličné půdě.
                                                              hlas 4. Gal 2,16–20; Luk 8,5–15


15.10.neděle Hr.Vrbka 9:30 hod    19.Neděle po 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                                              hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 

  8.10. neděle Hodonín 9:30 hod   18.Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině.
                                                              hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 

  1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                                        Neděle po Povýšení


                                                             hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 
24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                           Neděle před Povýšením
                                                          hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30 
17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6.  2.Kor 4,6–15;  Mat 22,35–46 

10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14 
                                                          také významný den svatého Sávy (Растко Немањић),
                                                                                         prvního arciepiskopa srbského  

2.9. sobota  Hr.Vrbka 10:00 hod    v monastýru sv.Gorazda vzpomínáme 
                                                       letošní 75.výročí zesnutí našeho svatého mučedníka. 
                                                               hlas 4. 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

27.8.neděle  Hodonín 9:30 hod    12. Neděle po  50nici; o zlé moci bohatství
                                                               hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

20.8.neděle   Hr.Vrbka 9:30 hod    11. Neděle po  50nici; o nemilosrdném služebníku
                                                               hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35

13.8. neděle   Hodonín 9:30 hod    10. Neděle po 50-nici: síla víry, modlitby a postu 
                                                                hlas 1.--1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

6.8.neděle    Hrubá Vrbka 9:30 hod  9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři 
                                                                hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

9.7.neděle     Hodonín   9:30 hod     5. Neděle po 50-nici: vymýtání běsů z dvou posedlých
                                                               hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

25.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.    3. Neděle po 50-nici; nemějte starost o pozemské věci 
                                                                hlas 2.  Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

11.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.     1. Neděle po 50-nici – VŠECH SVATÝCH
                                                              hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

28.5.  neděle   Hodonín  9:30 hod.      7. Neděle po Pasše.
                                                                    Neděle před letnicemi je vždy zasvěcena                                                                                  památce 318 svatých bohonosných otců                                                                                  I.všeobecného  sněmu v Nicei r.325.
                                                              hlas 6. — Skut 20, 16–18;   28–36;   Jan 17,1–13
                                        
20.5.  sobota    Mikulčice 10:00 hod.            Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka                                                                                                  Pouť k památníku našich věrozvěstů

14.5.  neděle    Hodonín 9:00 hod.        5. Neděle Paschální, o samaritánce, o vodě živé,                                                                                   o pravém uctívání Boha.


31.12. neděle Hodonín 9:30 hod   30. Neděle po 50niciNeděle svatých otců. 

                                           Neděle před Narozením Kristovým Památka starozákonních                                                   svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v                                                         zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a                                                   Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních. 
                                               hlas 5. – Žid 11,9–1017–2332–40Mat 1,1–25 

25.12. pondělí Hodonín 9:30 hod         svatá litugie       
                                                           Žid 8,7–13; Mar 8,11–21
                                                         Svt. Spyridon Divotvorce 

24.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   29.Neděle po 50nici; o hostině a hostech
                                                            hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24

17.12. neděle Hodonín 9:30 hod   28. Neděle po 50nici;
                                                             o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
                                                             hlas 3. —  Kol 1,12-18; Luk 17,12–19

10.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   27.Neděle po 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
                                                             hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

 3.12. neděle Hodonín 9:30 hod    26. Neděle po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské                                                                                                     poklady a není bohat v Bohu
                                                              hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

26.11. neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    25. Neděle po 50nicio milosrdném Samaritánu                                                                             hlas 8.  Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 

19.11. neděle.  Hodonín 9:30 hod   24.Neděle po 50nici;  vzkříšení dcery Jairovy
                                                              hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

12.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    23.Neděle po 50nicio vyhnání legie duchů zlých 
                                                              hlas 6. —Efez  2,4–10; Luk 8,26–39

  5.11.neděle  Hodonín 9:30 hod    22.Neděle po 50nici; o boháči a chudém Lazaru.
                                                              hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

29.10.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod   21.Neděle po 50nici; o rozsévači a rozličné půdě.
                                                              hlas 4. Gal 2,16–20; Luk 8,5–15


15.10.neděle Hr.Vrbka 9:30 hod    19.Neděle po 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                                              hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 

  8.10. neděle Hodonín 9:30 hod   18.Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině.
                                                              hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 

  1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                                        Neděle po Povýšení


                                                             hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 
24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                           Neděle před Povýšením
                                                          hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30 
17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6.  2.Kor 4,6–15;  Mat 22,35–46 

10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14 
                                                          také významný den svatého Sávy (Растко Немањић),
                                                                                         prvního arciepiskopa srbského  

2.9. sobota  Hr.Vrbka 10:00 hod    v monastýru sv.Gorazda vzpomínáme 
                                                       letošní 75.výročí zesnutí našeho svatého mučedníka. 
                                                               hlas 4. 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

27.8.neděle  Hodonín 9:30 hod    12. Neděle po  50nici; o zlé moci bohatství
                                                               hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

20.8.neděle   Hr.Vrbka 9:30 hod    11. Neděle po  50nici; o nemilosrdném služebníku
                                                               hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35

13.8. neděle   Hodonín 9:30 hod    10. Neděle po 50-nici: síla víry, modlitby a postu 
                                                                hlas 1.--1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

6.8.neděle    Hrubá Vrbka 9:30 hod  9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři 
                                                                hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

9.7.neděle     Hodonín   9:30 hod     5. Neděle po 50-nici: vymýtání běsů z dvou posedlých
                                                               hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

25.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.    3. Neděle po 50-nici; nemějte starost o pozemské věci 
                                                                hlas 2.  Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

11.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.     1. Neděle po 50-nici – VŠECH SVATÝCH
                                                              hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

28.5.  neděle   Hodonín  9:30 hod.      7. Neděle po Pasše.
                                                                    Neděle před letnicemi je vždy zasvěcena                                                                                  památce 318 svatých bohonosných otců                                                                                  I.všeobecného  sněmu v Nicei r.325.
                                                              hlas 6. — Skut 20, 16–18;   28–36;   Jan 17,1–13
                                        
20.5.  sobota    Mikulčice 10:00 hod.            Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka                                                                                                  Pouť k památníku našich věrozvěstů

14.5.  neděle    Hodonín 9:00 hod.        5. Neděle Paschální, o samaritánce, o vodě živé,                                                                                   o pravém uctívání Boha.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.