pátek 3. září 2021

Přehled bohoslužeb v září11.9

Sobota

Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana 

Mč. Anastasij Bulhar (+ 1794). Památka všech 

pravoslavných vojáků padlých v poli

Svátek; den postní (bez ryby)

Skut 13,25–32; Mar 6,14–30

Sv. liturgie 9:00

12.9.

Neděle

12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství

hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

Sv. liturgie 9:00

19.9.

Neděle

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

Sv. liturgie 9:00

21.9.

Uterý

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

26.9.

Neděle

14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu

Neděle před Povýšením

hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)

2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14

Sv. liturgie v 

Kyjově v kapli

sv. Jozefa 

10:00

27.9

Pondělí

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)

1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

Sv. liturgie 9:00

 

 Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.