Language / Překladač

pátek 4. června 2021

Přehled bohoslužeb v červnu

 

6.6.

Neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38

Sv. liturgie 9:00

10.6.

Čtvrtek

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Skut 1,1–12; Luk 24,36–53

Sv. liturgie 9:00

13.6.

Neděle

7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13

Sv. liturgie 9:00

20.6.

Neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2,1–11; Jan 7,37–52; 8,12

Sv. liturgie 9:00

27.6.

Neděle

1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

Sv. liturgie 9:00