Language / Překladač

sobota 8. května 2021

Přehled bohoslužby v květnu


2.5.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1,1–8; Jan 1,1–1

 

Slávnostní sv. liturgie 9:00

3.5.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28

Sv. liturgie 9:00

9.5.

Neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Skut 5,12–20; Jan 20,19–31

Sv. liturgie 9:00

16.5.

Neděle

3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8

Sv. liturgie 9:00

23.5.

Neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15

Sv. liturgie 9:00

30.5.

Neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00