Language / Překladač

úterý 27. dubna 2021

Přehled bohoslužeb ve velkém týdnu29. 4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)


 

Sv. liturgie

 9:00

Jitrní s čtením 12 evangelií k strastem Hospoda našeho Ježíše Krista

16:30

30. 4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst

Eucharistie se nekoná. Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
 a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61


 

Večerní s vynášení pláštěnice  15:00

2.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1,1–8; Jan 1,1–1

Slávnostní sv. liturgie 9:00   


3.5.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28

Sv. liturgie 9:00