Language / Překladač

úterý 30. března 2021

Přehled bohoslužeb v dubnu

  

 

2. 4.

Pátek

3. týden Velkého půstu

Gen 8,4–21; Přísl 10,31– 11,22

Mč. Fotýna (Světlana) Samaritánka a její synové.

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

3. 4.

Sobota

3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 10,32–38; Mar 2,14–17
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

4. 4.

Neděle

3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

hlas 2. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1

Sv. liturgie 9:00

7. 4.

Středa

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek (není-li Velký týden – povolena ryba po liturgii)
Na večerní liturgii sv. Jana Zlatoústého:
paremije dne a svátku:
Exod 3,1–8; Přísl 8,22–30; pak:
Žid 2,11–18; Luk 1,24–38
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

Sv. liturgie 9:00

11. 4.

Neděle

4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

hlas 3. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12

Sv. liturgie 9.00

17. 4

Sobota

5. sobota velkopostní – akathistu; CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI

Žid 9,24–28; Mar 8,27–31
Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28 (Bohorodici)

Sv. liturgie 8:30

Po sv. liturgii se bude konat svatá tajina pomazání olejem / Jeleopomazanie

18. 4.

Neděle

5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ

hlas 4. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00

23. 4.

Pátek

6. týden Velkého půstu

Gen 49,33– 50,26; Přísl 31,8–32
Konec svaté Čtyřicátnice

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

25. 4.

Neděle

6. neděle – KvětnáVJEZD PÁNA DO JERUSALEMA
(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)

Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Sv. liturgie 9.00

29. 4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)

Sv. liturgie 9.00

30. 4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst

Eucharistie se nekoná. Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
 a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61

Večerní a čin vynášení pláštenice  15:00

 


  


 

středa 3. března 2021

Přehled bohoslužeb v březnu6. 3.

Sobota

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová)
(konáme vzpomínání všech zesnulých
pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)

1.Kor 10,23–28; Luk 21,8–9; 25–27; 33–36
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

7. 3.

Neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

hlas 6. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů

Sv. liturgie 9:00

14. 3.

Neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření

hlas 7. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

Sv. liturgie 9:00

19. 3.

Pátek

Čistý týden – začátek Velkého půstu

Čistý pátek

Gen 2,20– 3,20; Přísl 3,19–34
(Liturgie předem posvěcených Darů a kánon sv. Theodoru s žehnáním koliva)

Sv. liturgie 9.00

21.3

Neděle

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

hlas 8. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

Sv. liturgie 9.00

27.3.

Sobota

2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 3,12–16; Mar 1,35–44
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9.00

28.3.

Neděle

2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY

hlas 1. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00