Language / Překladač

pátek 5. února 2021

Přehled bohoslužeb v únoru


 

7. 2.

Neděle

35. NED.; o slepém na cestě; hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43

Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských

Řím 8,28–39; Luk 21,12–19.

Sv. Grigórij Bohoslov, archiepiskop Konstantinopolský
1 Kor 12,7–11; Jan 10,9–16

Sv. liturgie 9:00

14. 2.

Neděle

36. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI

Předsvátek Obětování.

hlas 3. — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10

Sv. liturgie  10:00 v kapli sv. Jozefa Kyjov

15.2.

Pondělí

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

Velký svátek - Setkání Pána a Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)
Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

Sv. liturgie 9:00

21.2.

Neděle

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
Začátek Triodu postního

Vmč. Theodor Stratelat (+ 319); pror. Zachariáš

hlas 4. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14

Sv. liturgie 9:00

28.2.

Neděle

NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU

hlas 5. — 1.Kor 6,12–20; Luk 15,11–32

Sv. liturgie 9:00