Language / Překladač

sobota 2. ledna 2021

Přehled bohoslužeb v lednu

 

3. 1.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista

hlas 4. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25

Sv. liturgie 9:00

6. 1.

Středa

Předvečer Narození Kristova

Veliké povečerie 18:00

7. 1.

Čtvrtek

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12

Sv. liturgie 9:00

8. 1.

Pátek

Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně.
Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24

Sv. liturgie 9:00

10. 1.

Neděle

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.

hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–23 (neděli po Naroz.)

Sv. liturgie  9:00

14.1.

Čtvrtek

Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila:
Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)

Sv. liturgie 9:00

17.1.

Neděle

32. NEDĚLE PO 50nici; neděle před Bohozjevení

Zbor 70-ti apoštolů

Sv. liturgie 9:00

18.1.

Pondělí

Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě

Veliké povečerie 18:00

19.1.

Uterí

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)

Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého:
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody

Liturgie 9:00

Po sv. liturgii velké svěcení vody

24. 1.

Neděle

33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)

2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30

Liturgie 9:00

30.1.

Sobota

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23

Ct. Antonij Veliký (Antonín)

Liturgie 9:00

31. 1.

Neděle

34. NEDĚLE PO 50nici; o víře ženy kananejské

Svt. Athanasij (+ 373) a  Cyril (+ 444), archiepiskopové alexandrijští

Liturgie 9:00