sobota 30. listopadu 2019

Přehled bohoslužeb v prosinci

Přehled bohoslužeb v prosinci
1. 12.
Neděle
24. NEDĚLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu
hlas 7. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)
Sv. liturgie 9:00
8. 12.
Neděle
25. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
hlas 8. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17 (z 27. ned.)
Sv. liturgie 9:00

15. 12.
Neděle
26. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
hlas 1. — Kol 1,12–18; Luk 17,12–19 (z 29. ned.)
Sv. liturgie 9:00
22. 12.
Neděle
27. NEDĚLE PO 50nici;
jak nesnadně jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího
hlas 2. — Kol 3,12–16; Luk 18,18–27 (z 30. ned.)
Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně
Sv. liturgie 9:00
29. 12
Neděle
28. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory, Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.
hlas 3. —  Kol 3,4–11; Luk 14,16–24
Sv. liturgie 9:00


Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.