Language / Překladač

středa 30. října 2019

Přehled bohoslužeb v listopadu


9. 11.
Sobota
Zádušní Sobota (přesun Dimitrijevské záduší soboty)
2.Kor 8,1–5; Luk 8,16–21
1. Soluň 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)
Sv. liturgie 9:00
Panychída po sv. liturgii

10. 11.
Neděle
21. NEDĚLE PO 50nici; o vyhnání legie duchů zlých
hlas 4. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39 (z 23. ned.)
Sv. liturgie 9:00
17. 11.
Neděle
22. NEDĚLE PO 50nici; vzkříšení dcery Jairovy
hlas 5. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56 (z 24. ned.)
Sv. liturgie 9:00

21. 11.
Neděle
13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
Sv. liturgie 9:00
21. 11.
Čtvrtek
Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných.
Archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela.
Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 2,2–10; Luk 10,16–21
Sv. liturgie 9:00
24. 11.
Neděle
23. NEDĚLE PO 50nici; o milosrdném Samaritánu
hlas 6. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 (z 25. ned.)
Sv. liturgie 9:00
28. 11
Čtvrtek
Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu
 


           

sobota 12. října 2019

Křest Anny a Marie

S velkou radostí oznamujeme, že dne 12. 10. 2019 se v našem chrámu sjednotili s naším Spasitelem Ježíšem Kristem, ve svaté tajině křtu a myropomazání sestra Anna a její dcera Marie. Prosíme našeho Pána, aby jim a její rodině seslal svou božskou blahodať, lásku, zdraví, ale také i svou ochranu v podobě andělů a vedl jich tak po cestě spásy až do svého nebeského království, amen!

Kristus uprostřed nás!