středa 1. května 2019

Přehled bohoslužeb v květnu 2019


5. 5.
Neděle
2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)
Po sv. liturgii panychida za zesnulé
Sv. liturgie 9:30
Akafist k Jiří Vítězný, divotvorce   16:00
12. 5.
Neděle
3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)
Sv. liturgie 9:30
19.5.
Neděle
4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)
Sv. liturgie 9:30
22.5
Streda
Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Likejských do Bari (1087)
Akafist  18:30
24.5
Pátek
Svatí apoštolům rovní Metoděj (+ 885) a  Cyril (+ 869), apoštolé a učitelé Slovanů; kn. Rostislav Velkomoravský
Noc kostelů
Akafist 18:00
Noc Kostelů otevřeno
od 17:30 do 20:00

25.5.
Sobota
Cyrilo-mětodejská pouť do Mikulčíc
začátek slavnostní archijerejské liturgie v prostoru mikulčického památníku v 10 hodin
Arhicjerejská
Sv. liturgie 10.00
26.5
Neděle
5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
Sv. liturgie 9.30

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.