středa 14. listopadu 2018

Panychida za archimandritu Savvu (Jozefa) Nerudu.

    
     Pravoslavná církevní obec Hodonín, Vás zve na vzpomínkové setkání, které se bude konat ve výroční den zesnutí otce archimandrity Savvy (Jozefa) Nerudy, na hřbitově ve Strážnici.
      Panychida se bude konat v pátek  16.listopadu 2018 v 11:00 hod, 
to je pamětní den, kdy nás před 29 lety, tento výjimečný člověk, na vždy opustil.  
             
                      Krátká fotodokumentace z Panychidy. 
Výraz panychida pochází z řečtiny (řecky παννυχίς – celonoční [služba]) a označuje v pravoslavné a řeckokatolické liturgii bohoslužbu za zemřelé. Knižně se užívá pro jakoukoliv smuteční slavnost, tryznu.


Archimandrita (řidčeji archimandrit) je označení pro představeného kláštera v křesťanských církvích východního (byzantského) ritu. Archimandrité mají vyšší postavení než řádní kněží, igumeni, kterým jsou nadřazeni.

VSTUP DO  STRÁŽNICKÉHO HŘBITOVA

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.