pátek 21. dubna 2017

Pozvánka Slavnostní otevření chrámu v Holíči.

Pozvánka 
Pravoslávna cirkevna obec Holíč 
srdečně pozýva : .......... na slávnostné posedenie a otvorenie novopostaveného chrámu 
Posvatnej ikony Matky Božej a sv Cyrila a Metoda.

Posviacka sa uskutoční s Božou pomocou 
v sobotu 28.apríla a v nedeľu 29.apríla 2018 
slávnostné otvorenie nového chrámu s nasledovným programom: 
............................................................................................................................................................... 
Sobota 28.4.2018                                                           Nedel´a 29.4.2018
16:00 hod.                                                               .      8:45 hod. privítanie metropolitu Rostislava
Floriánská kaplnka na miestnom cintoríne          .      9:00 hod. slávnostné otvorenie chrámu
 prinesenie sv. moščí metropolitom Rostislavom   .       9:30 hod. svatá archijerejská liturgia
obchod okolo nového chrámu                                .      11:00 hod. príhovory 
17:00 hod.                                                                .     13:00 hod. slávnostný obed v kongresovej 
Vsenočné bdenije s posvetením prestola                                                                                                         sále Holíčského zámku 
.............................................................................................................................................................. 
TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIE 

      R.S.V.P. do.13.4.2018                                                               Jerej Mgr.MUDr. Jakub Jacečko
  tel.: 0918 941124

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.