Language / Překladač

sobota 18. února 2017

Bohoslužba - 26.2.2017, Štefan Nemanja

Liturgie 26.2.2017 v Hodoníně   Simeon Myrotočivý, Štefan Nemanja, +1166  zemřel 1199.

Симеон Мироточивый (Стефан Неманя) и прп. Анастасия

Srbský kníže, Stefan Nemanja který zemřel jako prostý mnich v monastýru Hilandar na Athosu.  V roce 1196 Nemanja (starý) abdikoval ve prospěch svého prostředního syn Stefana Nemanjić , který se stal prvním králem Srbska. Štefan Nemanja nakonec šel k hoře Athos, kde se stal mnichem a přijal jméno Symeon, nejmladší syn Nemanji, později známý jako svatý Sava (Rastko),  se stal prvním arcibiskupem v srbské pravoslavné církvi .
Společně se svým synem Sava, Nemanja stavěl srbský Klášter Hilandar na hoře Athos od 1198-1199, a vydal "Hilandar chartu". Klášter se později stal kolébkou srbské pravoslavné církve, která kanonizovala Štěpán Nemanju krátce po jeho smrti pod klášterním jménem Svatý Simeon myrhy-streaming (Свети Симеон Мироточиви)  Svatý Sáva Rastko, ne ni Štěpán Nemanja  Symeon.

čtvrtek 2. února 2017

Staré Bohoslužby


    Pravoslavná církevní obec v Hodoníně, 

při chrámu sv.Metoděje, 
který se nachází v Hodoníně na hřbitově.

Čas osobní zpovědi třeba vždy dohodnout s knězem.

 Není možno bránit  včasnému zahájení Svaté liturgie začínající v uvedenou neděli,
 vždy v 9:30 hodin. 

Odjezd do Hr.Vrbky:
 od Kauflandu 45 min a od hřbitova 40 min. před liturgií  (tel.domluva vhodná).

Bohoslužby koná jerej Mgr. Arkadiusz Skibiňski,  tel.: 733 534 606. 


28.5.   neděle    Hodonín            
21.5   neděle    Hrubá Vrbka 
20.5.  sobota    Mikulčice   10:00 hod.
                                              Pouť k památníku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje.  
14.5.  neděle      Hodonín
7.5.  neděle      Hrubá Vrbka 

6.5.  sobota                              Chrámový svátek, Velkomučedník Jiří Vítězný.
23.4.2017  Hodonín        9:30 hod neděle   
                                                    2.neděle Paschální,  o apoštolu Tomášovi.

16.4.2017  Hrubá Vrbka  9:00 hod neděle.
                                                        VZKŘÍŠENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA                                                                            VELIKONOČNÍ JITŘNÍ.
                                            Velikonoční svatá liturgie, posvěcení velikonočních pokrmů.                                                                      
14.4.2017  Hrubá Vrbka  9:30 hod  Velký pátek. 
                                                         SVATÉ A SPASITELNÉ PAŠIJE                                                                                                PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
                                                                                - Dvanáctero evangelií.
                                        15:00 hod  Velký pátek. VEČERNÍ VELKÉHO PÁTKU
                                                                                - Vynášení pláštěnice.

9.4.2017    Hodonín         9:30 hod  neděle.
                                                         VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA. 
        
7.4.2017    Hrubá Vrbka   9:30 hod  pátek, ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE.

 2.4.2017   Hrubá Vrbka    9:30 hod     5.neděle Velkého půstu.   CT. MARIE EGYPTSKÁ.

1.4.2017     Hrubá Vrbka     14:00 hod        5.sobota  Velkého půstu -                                                                                                                                              Pomazání svatým olejem   

 26.3.2017   Hodonín           9:30 hod       4.neděle velkého půstu -                                                                                                                                Ct.Jana Sinajského-Klimaka (Žebříkovce) 
 24.3.2017   Hrubá Vrbka    18:00 hod      3.pátek   Liturgie předem posvěcených darů
 19.3.2017        Hrubá Vrbka                     3.neděle velkého půstu 
 12.3.2017    Hodonín                                2.neděle velkého půstu 
 10.3.2017       Hrubá Vrbka 18:00 hod      Liturgie předem posvěcených darů
   5.3.2017       Hrubá Vrbka                      1.neděle velkého půstu, oslava pravoslaví
  26.2.2017    Hodonín
  19.2.2017       Hrubá Vrbka
  12.2.2017     Hodonín
    5.2.2017       Hrubá Vrbka
   29.1.2017      Hrubá Vrbka
   22.1.2017     Hodonín
     8.1.2017            29. neděle po padesátnici - Narození Pána našeho Ježíše Krista.