čtvrtek 1. května 2014

Tom a FALEŠ.

Do májových dní jsme vstoupili s nádherným církevním zážitkem ze soboty 28.4. a neděle 29.4.2018
                        Celá pravoslavná  církev v českých zemích a na Slovenku jsme  v tomto kraji oslavovali posvěcení a otevření nově postaveného chrámu Počájevskej ikony Matky Božej a sv.Cyrila a Metoda v Holíči.
POSTAVENÍ PĚKNÉHO CHRÁMU NENÍ JEN TAK LEDAJAKÁ UDÁLOST. Ta se opakuje snad jen jednou za geteaci  a proto se jí zúčastnila celá naše církev PCČZS včetně všech hierarchií  a zástupci různých činovníků veřejné sféry včetně státních našich i cizích zástupců ( omluvil se vl. Simeon). Ne však ti co se navenek zaštiťují lživým tvrzením věrnosti k metropolitovi !

Kopie zkráceného programu:  
                 V sobotu prenesenie sv.moščí metropolitom Rastislavom a všenočné bdenie s posvetením prestola.
                 V neděli 5 bodů včetně sv.archijerejskej liturgie a slavnostníoběd v kongresové hale holíčského zámku.

A kdopak nám tam chyběl? Nikdo z mutěnické sekt se neodvážil ani nahlédnout. Ten, kdo na svých stránkách veřejně hlásá,  že on i jeho zmanipulované ovečky jsou věrni vladykovi Ratislavovi.                                   Skutečnost je však jako vždy jiná, proto kopie ze stránky opravdu hodonínské.  Skutečné STRÁNKY,   www.pravoslavi-hodonin.uvadi.cz ze skutečného Hodonína, ne ze soukromé sekty.  Je tam, mimo jiného, i něco o "šikovném" rozkolníkovi Tomečkovi.

Kopie, jen z části ˇčást stránek), info o Hodonínu, http://www.pravoslavi-hodonin.cz/
Lživé a podvodné stránky pana Tomečka,  který manipulativně dělá vše, aby jeho stránky si lidé pletli se stránkami nějaké církve, nejraději ruské, ti alespoň něco nasypou do kasičky. Chtěl by je  prezentovat jako "ty pravé".  Nejsou to však stránky církevní - Pravoslavné Církve v českých Zemích a na Slovensku! Nechovají se dle zákonů ČR, porušují naše zákony a s nimi zejména jinojazyční (ruští, ukrajinští, a j ) i ti nově sjednoceni "pokřtění" ?  tímto odpadlým utečencem z církve. Jeho soukromá sešlost a kradené stránky a fotografie, nejsou pravoslavné církve , nejsou v Hodoníně, nejsou hodonínská církev, nesmějí se prezentovat jako hodonínská a už vůbec ne v Hodoníně!  Což přistěhovalcům z východu, bez citu k právu naší země, k pravdě a ZEJMÉNA K VLASTNÍ CÍRKEVNÍ ÚSTAVĚ SVÉ církve, těm co češtinu nevnímají a zákon nedodržují, zřejmě nevadí.                           Tomeček přivádí k nám do ČR cizince, aby v jeho SOUKROMÉM BYTĚ si cizinci našli partnera,  udělá jim "jako církevní svatbu"  a už jen čekají na povolení k pobytu a na české občanství.
Nic na faktech nezmění záměrné, podvodné jejich fotografování se před cizím chrámem  jako před svým, tedy před naším, oficiálním legálně vysvěceným  chrámem Cyrila a Metoděje (právně IČO 736 33 712).  Posloupnost a Duch svatý jim nic neříká. Je to podobně úchylné, jako když se pubertální děvčata fotí před červeným Ferari.
             Pan Tomeček z církve zběhl (BYL ODEJÍT) a dne 22.10.2016 přečasně (před vypršením smlouvy o nájmu)  úlisně, bez povolení svého zakladatele zakladatele, kterým je Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích , http://www.ob-eparchie.cz/  IČO CZ 00441848,odevzdal klíče Městu Hodonín bez toho , že by předal zpět co měl a co užíval svému zaměstnavateli, který živil i jeho manželku ...... Platil za ně daně, zdravotní, důchodové, sociální...a z církve odešel. Nebyl schopen ani za půl roku předání chrámu, ani doložit povinné věrohodné účetnictví ani předání majetku církve, zpět zakladateli.  Tedy případné dožadování se bodu 6. je proti právní a na víc spojeno s trestním činem zpronevěry, krádeže, pomluvy , navádění k podvodu a u čtyř pomýlených oveček navádění k podvodu.  Protiprávně nepřestal používat původní název, přivlastnil si ho a i nadále si osvojuje práva, která mu nenáleží. Lživě z nás vylákal pomoc a příspěvky na svou soukromou budovu, o které veřejně tvrdil, že je církevní, ale je i byla vždy zapsána v katastru nemovitostí jako SJM, společné jmění manželů Tomečkových a ani dary chrámu, které měl evidovat nejsou dary jemu, ale chrámu-církvi, které po komunisticky zabavil.
Náš chrám, chrám Olomoucko -brněnské eparchie v Hodoníně,  vykradl resp. co věřící chrámu a Bohu přinesli, neprávem prohlásili za své a odnesl do svého domu SJM. Stejně tak monastýr v Hrubé Vrbce a přenesl si do soukromí, PŘESTOŽE TO BYLY DARY pro MONASTÝR ne soukromým osobám, ne panu Hrdému (Jáchymovi), ne panu Tomečkovi (Serafimovi). Již před tím nedbali ani na to na to, že dary se v ČR evidují a porušují zákony této země a porušují zákon o účetnictví. I přes spostu fotografi, ani to nebyli schopni věrohodně doložit,  a následně musí vést v účetnictví. To přesto , že paní Tomečková byla církví placena a po nocích tam "vedla" účetnictví, které ani za půl roku nebyla schopna doložit dle zák.dle zák 563/1991 Sb.
          Přesné znění dohody o rozvázání pracovního poměru není,  vzhledem k bodu 6. ani potřebné. Dohodl se , že odejde, aby ještě převzal si nemalé odstupné, se svým podnikatelským záměrem,...výpočtem, že mu bude pro začátek k podnikání "sbohem" stačit, když pro začátek dosáhne 15 ti zákazníků. Také z těchto důvodů se  nevztahuje na něj bod 6, o který se lživě a rozkolně opírá. Opět by si chtěl nárokovat něco, na co nemá nárok. Z vně církve, ve které není, vědomě a záměrně,  působí proti konsolidaci této církve.
Dle ŽL ne dle kánonů, křtil i liturgie vedl v kuchyni,  bez přihlášky, bez křestního listu bez ducha, bez Theosis z Agiou Oros bez příslušného IČA  a že si nějaká další, nově vzniklá sekta  v soukromí zapěje, nebo rytíři rozdají nové kříže a rozdá tituly,  a herecky vybavený guru jim ovlivní myšlení k legalizaci jeho zmýleného nelegálního jednání , je přece dobrý a milý divadelní zážitek, který v neděli i běžného, světského člověka na chvíli povzbudí. To však nemá nic s Duchem svatým, o který v církvi má jít. Učení Theosis. Jak je to však s Ježíšem Kristem a sestoupením Ducha svatého na nově pokřtěného? To zajisté nebude vodou v kuchyni, prohlášenou za svěcenou, v rodinném hurhaji jídelny, přípravny a energiemi všech, kteří tam nepozitivně řeční, oslavují, pijí .......
Tyto a i jiné "podezřelé" skutečnosti  jsou  MASKOVÁNY tím, že se pan Tomeček vtírá do přízně jiné eparchie, do té poslední, odkud ho ještě nevyhnali. Nevyhnali z liturgie proto, že do chrámu se pomodlit může každý. Trochu složitější a jiné je to s "sloužením" liturgií.
Podstatné však je, že se opět ukázala Tomečkova pružnost v argumentaci. Nebyl žádán nebyl přítomen  on ani nikdo z jeho oveček na tak okázalé a Bohu milé akci, jako bylo slavnostní posvěcení a otevření nově postaveného chrámu Počájevskej ikony Matky Boží a sv. Cyrila a Metoděje v Holíči. Na této ojedinělé a Bohu libé slávě byli přítomni všichni první mezi rovnými z celé církve PCČZS  z ČR, SR,i z ciziny. Také hosté ze státní  správy......
 Opět dokázal své herecké "umění", zahrát co není pravdou co je jen kus pro diváky. Na svých stránkách tvrdí jak je věrný .....viz po obsáhlejších informacích i něco o rozkolu, který právě tato osoba svými činy a vyjádřeními rozdmýchává  .....www.hodonin-pravoslavi.uvadi.cz