pátek 1. října 2021

Bohoslužby na měsíc říjen


3.10

Neděle

15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních

Neděle po Povýšení

hlas 6. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)

2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46

Sv. liturgie 9:00

10.10.

Neděle

16. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině

hlas 7. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 (z 18. ned.)

Sv. liturgie 9:00

14.10.

Čtvrtek

Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov)

 Svátek 

(Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

17.10.

Neděle

17. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům

hlas 8. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)

Sv. liturgie 9:00

24.10.

Neděle

18. NED. PO 50nici; o vzkříšení mládence.  

Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)

hlas 1. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16 (řadové z 20. ned.)

Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)

2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14

Sv. liturgie 9:00

27.9

Neděle

19. NEDĚLE PO 50nici; o rozsévači a rozličné půdě

hlas 2. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15  (z 21. ned.)

Sv. liturgie 9:00


 

 

pátek 3. září 2021

Přehled bohoslužeb v září11.9

Sobota

Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana 

Mč. Anastasij Bulhar (+ 1794). Památka všech 

pravoslavných vojáků padlých v poli

Svátek; den postní (bez ryby)

Skut 13,25–32; Mar 6,14–30

Sv. liturgie 9:00

12.9.

Neděle

12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství

hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

Sv. liturgie 9:00

19.9.

Neděle

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

Sv. liturgie 9:00

21.9.

Uterý

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

26.9.

Neděle

14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu

Neděle před Povýšením

hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)

2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14

Sv. liturgie v 

Kyjově v kapli

sv. Jozefa 

10:00

27.9

Pondělí

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)

1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

Sv. liturgie 9:00

 

 pátek 30. července 2021

Přehled bohoslužeb v srpnu

 

8.8.

Neděle

7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého

hlas 6. — Řím 15,1–7; Mat 9,27–35

Sv. liturgie 9:00

15.8.

Neděle

8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Sv. liturgie 9:00

19.8.

Neděle

Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Sv. liturgie 9:00

22.8.

Neděle

9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři

hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00

28.8

Sobota

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie 9:00

29.8

Neděle

10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu

hlas 1. — 1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

Sv. liturgie 9:00