pátek 30. července 2021

Přehled bohoslužeb v srpnu

 

8.8.

Neděle

7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého

hlas 6. — Řím 15,1–7; Mat 9,27–35

Sv. liturgie 9:00

15.8.

Neděle

8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Sv. liturgie 9:00

19.8.

Neděle

Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Sv. liturgie 9:00

22.8.

Neděle

9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři

hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00

28.8

Sobota

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie 9:00

29.8

Neděle

10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu

hlas 1. — 1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

Sv. liturgie 9:00                                  

  

pátek 2. července 2021

Přehled bohoslužeb v červenci

 

 

 

4.7.

Neděle

2. NEDĚLE PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

hlas 1. — Řím 2,10–16; Mat 4,18–23
Žid 11,33– 12,2; Mat 4,25– 5,12 (světcům)

Sv. liturgie 9:00

11.7.

Neděle

3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci

hlas 2. — Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

Sv. liturgie 9:00

25.7.

Neděle

5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých

hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

Sv. liturgie 9:00

 


pátek 4. června 2021

Přehled bohoslužeb v červnu

 

6.6.

Neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38

Sv. liturgie 9:00

10.6.

Čtvrtek

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Skut 1,1–12; Luk 24,36–53

Sv. liturgie 9:00

13.6.

Neděle

7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13

Sv. liturgie 9:00

20.6.

Neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2,1–11; Jan 7,37–52; 8,12

Sv. liturgie 9:00

27.6.

Neděle

1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

Sv. liturgie 9:00


 
 

sobota 8. května 2021

Přehled bohoslužby v květnu


2.5.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1,1–8; Jan 1,1–1

 

Slávnostní sv. liturgie 9:00

3.5.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28

Sv. liturgie 9:00

9.5.

Neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Skut 5,12–20; Jan 20,19–31

Sv. liturgie 9:00

16.5.

Neděle

3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8

Sv. liturgie 9:00

23.5.

Neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15

Sv. liturgie 9:00

30.5.

Neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00

 

 

úterý 27. dubna 2021

Přehled bohoslužeb ve velkém týdnu29. 4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)


 

Sv. liturgie

 9:00

Jitrní s čtením 12 evangelií k strastem Hospoda našeho Ježíše Krista

16:30

30. 4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst

Eucharistie se nekoná. Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
 a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61


 

Večerní s vynášení pláštěnice  15:00

2.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1,1–8; Jan 1,1–1

Slávnostní sv. liturgie 9:00   


3.5.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28

Sv. liturgie 9:00