pondělí 30. září 2019

Přehled bohoslužeb v říjnu6. 10.
Neděle
16. NED. PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině
hlas 7. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 (z 18. ned.)
Sv. liturgie 9:00

13. 10.
Neděle
17. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům
hlas 8. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)
Sv. liturgie 9:00
20. 10.
Neděle
18. NEDĚLE PO 50nici; o vzkříšení mládence
hlas 1. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16 (z 20. ned.)
Sv. liturgie 9:00

27. 10.
Neděle
19. NEDĚLE PO 50nici; o rozsévači a rozličné půdě
Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)
hlas 2. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15 (z 21. ned.)
Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)
Sv. liturgie 9.00
           

sobota 31. srpna 2019

Přehled bohoslužeb v září


1. 9.
Neděle
11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
Sv. liturgie 10:00

7. 9.
Sobota
SLAVNOSTNÍ POUŤ KE SV. GORAZDOVI II. V Hrubé Vrbce
Sv. liturgie 10:00
8. 9.
Neděle
12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
Sv. liturgie 10:00

15. 9.
Neděle
13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
Sv. liturgie 10.00
21. 9.
Sobota
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 10:00
22. 9.
Neděle
14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu
Neděle před Povýšením
hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením) 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14
Galat 4,22–31; Luk 8,16–21 (Bohootcům)Spr. rodiče Jáchym (Joakim) a Anna
Sv. liturgie 10:00
27. 9.
Pátek
Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
29. 9.
Neděle
15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních
Neděle po Povýšení
hlas 6. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)
2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46
Sv. mč. Ludmila, kněžna česká (+ 920–1). Ct. Prokop, igumen monastýru sázavského (+ 1053)
Sv. liturgie 10:00
           

čtvrtek 1. srpna 2019

Přehled bohoslužeb v srpnu4. 8.
Neděle
7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly
Sv. liturgie 10:00

11.8.
Neděle
8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců
Sv. liturgie 10:00
18.8.
Neděle
9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři
Sv. liturgie 10:00

19.8.
Pondělí
Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30

25.8.
Neděle
10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu
Sv. liturgie 10.00
28.8.
Středa
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 9:30
           

pondělí 8. července 2019

Pozvánka na oslavu 80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu

Archijerejská liturgie se bude konat v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci v sobotu dne 20. července t.r. od 10 hod. Po bohoslužbě krátký program v prostorách při chrámu. Duchovní nechť zajistí účast delegací věřících ze svých farností.

neděle 30. června 2019

Přehled bohoslužeb v červenci


7. 7.
Neděle
3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci
Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
Ct. Ivan Český
(je-li půst, povolena ryba)
Řím 13,12– 14,4; Luk 1,5–25; 57–68; 76; 80 (k svátku)
Sv. liturgie 10:00

12.7.
Piatok
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994).
Svátek (je-li půst, povolena ryba)
2.Kor 11,21– 12,9; Mat 16,13–19
Sv. liturgie 9:30
14.7.
Neděle
4. NEDĚLE PO 50nici; o víře setníkově
Sv. nezištníci Kosma a Damián
Sv. liturgie 10:00
20.7
Sobota
80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu sv. Gorzda.  

Sváteční archijerejské liturgie v Olomouci v 10:00
21.7.
Neděle
5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých
Sv. liturgie 10:00

28.7.
Neděle
6. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Sv. liturgie 10.00

čtvrtek 30. května 2019

Přehled bohoslužeb v červnu


2. 6.
Neděle
6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém
hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38
Sv. liturgie 10:00

6.6.
Čtvrtek
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
9.6.
Neděle
7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)
Sv. liturgie 10:00
15.6
Sobota
Trojiční zádušní sobota („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 7:30
Po liturgii panichyda
16.6
Neděle
PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
Sv. liturgie 10:00

17.6.
Pondělí
DEN SVATÉHO DUCHA
Svatodušní pondělí
Sv. liturgie 9:30
30.6
Neděle
2. NED. PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH a všech ct. Otců Svaté Hory Athonské
Sv. liturgie 10.00