Language / Překladač

sobota 30. dubna 2022

Přehled bohoslužeb v květnu


1.5.

Neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši;

tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Skut 5,12–20; Jan 20,19–31

Sv. liturgie 9:00

15.5.

Neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném

Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15

Sv. liturgie 9:00

22.5.

Neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;

o Samaritánce, o vodě živé a o pravém 

uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–4229.5.

Neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38

 

  

čtvrtek 31. března 2022

Bohoslužby na měsíc duben
2.4.

Sobota

4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 6,9–12; Mar 7,31–37 1.Kor 15,47–57; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

3.4.

Neděle

4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

hlas 8. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12

Sv. liturgie 9:00

7.4.

Čtvrtek

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).


Sv. liturgie 9:00

10.4.

Neděle

5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ

hlas 1. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45

Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

Sv. liturgie 9:00

17.4.

Neděle

6. neděle – Květná – VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA

(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)

Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Sv. liturgie 9:00

19.4.

Uterý

Velké úterý; o deseti pannách

Chrámový svátek Svt. Metoděj, apoštolům 

rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský

(zesnutí – 885)

Na večerní: Ex (2.Mojž) 2,5–10; Job 1,13–22

Na liturg. před. posv. Darů: Mat 24,36– 26,2

Sv. liturgie 

předem 

posvěcených 

Darů 10:00

 

21.4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila

(Večer povoleno víno a olej)

Sv. liturgie 9:00


Strasti Christove

18:00

22.4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO

přísný půst
Pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): 

Vynášení pláštěnice
17:00

23.4

Sobota

Velká sobota – Kristus v hrobě

Spasitelovo sestoupení do pekel

Polnočnice

23:30
Paschální utrenní
24:00 / 00:00

24.4.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Воскресение Христово! ПАСХА

Skut 1,1–8; Jan 1,1–17

Slávnostní 

sv. liturgie 9.00

Святая

литургиа 9.00

25.4.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28


Sv. liturgie 9.00

 

 

sobota 5. března 2022

Bohoslužby na měsíc březen

 


6.3.

Neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání

Neděle všeobecného smíření

Sv. Václav (přenesení ostatků z Boleslavi do Prahy)

hlas 4. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

Sv. liturgie 9:00

13.3.

Neděle

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

hlas 5. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

Sv. liturgie 9:00

19.3.

Sobota

2. Sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 3,12–16; Mar 1,35–44 1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)


Sv. liturgie 9:00

20.3.

Neděle

2. Neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

hlas 6. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12

Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16

Sv. liturgie

bude v kapli 

sv. Jozefa v

Kyjově v 10:00

26.3.

Sobota

3. Sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 10,32–38; Mar 2,14–17 1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

27.3

Neděle

3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

hlas 7. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1

Sv. liturgie 9:00