sobota 31. srpna 2019

Přehled bohoslužeb v září


1. 9.
Neděle
11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
Sv. liturgie 10:00

7. 9.
Sobota
SLAVNOSTNÍ POUŤ KE SV. GORAZDOVI II. V Hrubé Vrbce
Sv. liturgie 10:00
8. 9.
Neděle
12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
Sv. liturgie 10:00

15. 9.
Neděle
13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
Sv. liturgie 10.00
21. 9.
Sobota
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 10:00
22. 9.
Neděle
14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu
Neděle před Povýšením
hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením) 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14
Galat 4,22–31; Luk 8,16–21 (Bohootcům)Spr. rodiče Jáchym (Joakim) a Anna
Sv. liturgie 10:00
27. 9.
Pátek
Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
29. 9.
Neděle
15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních
Neděle po Povýšení
hlas 6. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)
2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46
Sv. mč. Ludmila, kněžna česká (+ 920–1). Ct. Prokop, igumen monastýru sázavského (+ 1053)
Sv. liturgie 10:00
           

čtvrtek 1. srpna 2019

Přehled bohoslužeb v srpnu4. 8.
Neděle
7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly
Sv. liturgie 10:00

11.8.
Neděle
8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců
Sv. liturgie 10:00
18.8.
Neděle
9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři
Sv. liturgie 10:00

19.8.
Pondělí
Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30

25.8.
Neděle
10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu
Sv. liturgie 10.00
28.8.
Středa
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. liturgie 9:30
           

pondělí 8. července 2019

Pozvánka na oslavu 80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu

Archijerejská liturgie se bude konat v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci v sobotu dne 20. července t.r. od 10 hod. Po bohoslužbě krátký program v prostorách při chrámu. Duchovní nechť zajistí účast delegací věřících ze svých farností.

neděle 30. června 2019

Přehled bohoslužeb v červenci


7. 7.
Neděle
3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci
Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
Ct. Ivan Český
(je-li půst, povolena ryba)
Řím 13,12– 14,4; Luk 1,5–25; 57–68; 76; 80 (k svátku)
Sv. liturgie 10:00

12.7.
Piatok
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994).
Svátek (je-li půst, povolena ryba)
2.Kor 11,21– 12,9; Mat 16,13–19
Sv. liturgie 9:30
14.7.
Neděle
4. NEDĚLE PO 50nici; o víře setníkově
Sv. nezištníci Kosma a Damián
Sv. liturgie 10:00
20.7
Sobota
80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu sv. Gorzda.  

Sváteční archijerejské liturgie v Olomouci v 10:00
21.7.
Neděle
5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých
Sv. liturgie 10:00

28.7.
Neděle
6. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Sv. liturgie 10.00

čtvrtek 30. května 2019

Přehled bohoslužeb v červnu


2. 6.
Neděle
6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém
hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38
Sv. liturgie 10:00

6.6.
Čtvrtek
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sv. liturgie 9:30
9.6.
Neděle
7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)
Sv. liturgie 10:00
15.6
Sobota
Trojiční zádušní sobota („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 7:30
Po liturgii panichyda
16.6
Neděle
PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
Sv. liturgie 10:00

17.6.
Pondělí
DEN SVATÉHO DUCHA
Svatodušní pondělí
Sv. liturgie 9:30
30.6
Neděle
2. NED. PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH a všech ct. Otců Svaté Hory Athonské
Sv. liturgie 10.00

úterý 28. května 2019

Cyrilometodějská pouť v MikulčicíchV sobotu, den po svátku sv. Cyrila a Metoděje dle pravoslavného církevního kalendáře (jak bylo inzerováno), se konala archijerejská bohoslužba na vykopávkách chrámu velkomoravské akropole (slovanského hradiště), ve kterém kdysi sloužil sv. Metoděj, apoštol Slovanů.

Eparchiálního archijereje Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Simeona, který pouť požehnal, zastupoval Přeosvícený vladyka Izaiáš, biskup šumperský. Účast přijali i vzácní hosté: metropolita vídeňský, Jeho Vysokopřeosvícenost Arsenios se svým diákonem a dalšími poutníky. Polskou pravoslavnou církev byl vyslán zastupovat prot. Lubomir Worhacz, klerik Jeho Vysokopřeosvícenosti Jiří, arcibiskupa vratislavského a štětínského, pravoslavného ordináře polské armády. Z Polska doprovázelo otce Lubomíra 20 poutníků. Pražskou eparchii s požehnáním Vysokopřeosvíceného arcibiskupa Michala zastupoval mitr. prot. Mykola Ončulenko z farnosti sv. Bartoloměje v Mochově.
Pouť, každoročně pořádaná na místa posvěcená sv. Rostislavem, knížetem Velké Moravy a svatými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, byla letos zvláště zdařilá. Nejenže se udělalo krásné počasí, ale přijelo i mnoho poutníků – na konci liturgie už zde bylo přibližně 150 lidí, kteří přijeli vyprosit si požehnání svatých Soluňanů a projevit Bohu i jim vděčnost za vzácný dar pravoslavné víry. Poutníci vyjadřovali duchovní radost a povznesení z hlubokého zážitku modlitby na tomto moravském posvátném místě.

Bohoslužbu natáčela Česká televize. Na závěr v budově muzea jsme zazpívali známou píseň sv. Rostislavovi (viz notaci ve službě – v PDF na str. 20) a poděkovali správcům Památníku Velké Moravy za pohostinné přijetí. Velice oceňujeme jejich laskavé svolení zde každoročně organizovat tak významnou událost.
Zdroj a celá fotogalerie zde:  http://ob-eparchie.cz