úterý 30. března 2021

Přehled bohoslužeb v dubnu

  

 

2. 4.

Pátek

3. týden Velkého půstu

Gen 8,4–21; Přísl 10,31– 11,22

Mč. Fotýna (Světlana) Samaritánka a její synové.

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

3. 4.

Sobota

3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 10,32–38; Mar 2,14–17
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

4. 4.

Neděle

3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

hlas 2. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1

Sv. liturgie 9:00

7. 4.

Středa

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek (není-li Velký týden – povolena ryba po liturgii)
Na večerní liturgii sv. Jana Zlatoústého:
paremije dne a svátku:
Exod 3,1–8; Přísl 8,22–30; pak:
Žid 2,11–18; Luk 1,24–38
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

Sv. liturgie 9:00

11. 4.

Neděle

4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

hlas 3. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12

Sv. liturgie 9.00

17. 4

Sobota

5. sobota velkopostní – akathistu; CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI

Žid 9,24–28; Mar 8,27–31
Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28 (Bohorodici)

Sv. liturgie 8:30

Po sv. liturgii se bude konat svatá tajina pomazání olejem / Jeleopomazanie

18. 4.

Neděle

5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ

hlas 4. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00

23. 4.

Pátek

6. týden Velkého půstu

Gen 49,33– 50,26; Přísl 31,8–32
Konec svaté Čtyřicátnice

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

25. 4.

Neděle

6. neděle – KvětnáVJEZD PÁNA DO JERUSALEMA
(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)

Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Sv. liturgie 9.00

29. 4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)

Sv. liturgie 9.00

30. 4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst

Eucharistie se nekoná. Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
 a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61

Večerní a čin vynášení pláštenice  15:00

 


  


 

středa 3. března 2021

Přehled bohoslužeb v březnu6. 3.

Sobota

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová)
(konáme vzpomínání všech zesnulých
pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)

1.Kor 10,23–28; Luk 21,8–9; 25–27; 33–36
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

7. 3.

Neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

hlas 6. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů

Sv. liturgie 9:00

14. 3.

Neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření

hlas 7. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

Sv. liturgie 9:00

19. 3.

Pátek

Čistý týden – začátek Velkého půstu

Čistý pátek

Gen 2,20– 3,20; Přísl 3,19–34
(Liturgie předem posvěcených Darů a kánon sv. Theodoru s žehnáním koliva)

Sv. liturgie 9.00

21.3

Neděle

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

hlas 8. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

Sv. liturgie 9.00

27.3.

Sobota

2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 3,12–16; Mar 1,35–44
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9.00

28.3.

Neděle

2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY

hlas 1. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00

 pátek 5. února 2021

Přehled bohoslužeb v únoru


 

7. 2.

Neděle

35. NED.; o slepém na cestě; hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43

Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských

Řím 8,28–39; Luk 21,12–19.

Sv. Grigórij Bohoslov, archiepiskop Konstantinopolský
1 Kor 12,7–11; Jan 10,9–16

Sv. liturgie 9:00

14. 2.

Neděle

36. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI

Předsvátek Obětování.

hlas 3. — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10

Sv. liturgie  10:00 v kapli sv. Jozefa Kyjov

15.2.

Pondělí

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

Velký svátek - Setkání Pána a Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)
Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

Sv. liturgie 9:00

21.2.

Neděle

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
Začátek Triodu postního

Vmč. Theodor Stratelat (+ 319); pror. Zachariáš

hlas 4. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14

Sv. liturgie 9:00

28.2.

Neděle

NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU

hlas 5. — 1.Kor 6,12–20; Luk 15,11–32

Sv. liturgie 9:00

 
sobota 2. ledna 2021

Přehled bohoslužeb v lednu

 

3. 1.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista

hlas 4. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25

Sv. liturgie 9:00

6. 1.

Středa

Předvečer Narození Kristova

Veliké povečerie 18:00

7. 1.

Čtvrtek

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12

Sv. liturgie 9:00

8. 1.

Pátek

Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně.
Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24

Sv. liturgie 9:00

10. 1.

Neděle

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.

hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–23 (neděli po Naroz.)

Sv. liturgie  9:00

14.1.

Čtvrtek

Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila:
Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)

Sv. liturgie 9:00

17.1.

Neděle

32. NEDĚLE PO 50nici; neděle před Bohozjevení

Zbor 70-ti apoštolů

Sv. liturgie 9:00

18.1.

Pondělí

Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě

Veliké povečerie 18:00

19.1.

Uterí

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)

Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého:
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody

Liturgie 9:00

Po sv. liturgii velké svěcení vody

24. 1.

Neděle

33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)

2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30

Liturgie 9:00

30.1.

Sobota

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23

Ct. Antonij Veliký (Antonín)

Liturgie 9:00

31. 1.

Neděle

34. NEDĚLE PO 50nici; o víře ženy kananejské

Svt. Athanasij (+ 373) a  Cyril (+ 444), archiepiskopové alexandrijští

Liturgie 9:00