Liturgie - rozpis služeb


    Pravoslavná církevní obec v Hodoníně, 

při chrámu sv.Metoděje, 
který se nachází v Hodoníně na hřbitově.

Čas osobní zpovědi je vhodné dohodnout s knězem, 
aby Svatá liturgie mohla  začít v níže uvedený čas. 


Bohoslužby koná jerej Mgr. Arkadiusz Skibiňski,  tel.: 733 534 606. 


Liturgie se konají: 

10.12. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   27.Neděle po 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční
                                                             hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

 3.12. neděle Hodonín 9:30 hod    26. Neděle po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské                                                                                                     poklady a není bohat v Bohu
                                                              hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

26.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    25. Neděle po 50nicio milosrdném Samaritánu
                                                             hlas 8.  Efez 4,1–6; Luk 10,25–37

19.11. neděle Hodonín 9:30 hod    24. Neděle po 50nici;  vzkříšení dcery Jairovy

                                                              hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56


12.11.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod    23.Neděle po 50nicio vyhnání legie duchů zlých 

                                                              hlas 6. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39


 5.11.neděle  Hodonín 9:30 hod  22. Neděle po 50nici; o boháči a chudém Lazaru
                                                            hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

29.10.neděle  Hr.Vrbka 9:30 hod  21. Neděle po 50nici; o rozsévači a rozličné půdě
                                                                   hlas 4. Gal 2,16–20; Luk 8,5–15 

15.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   19. Neděle po 50nici; o lásce k nepřátelům. 
                                                                   hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36

 8.10. neděle Hodonín 9:30 hod   18. Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině
                                                            hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 

1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod  17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                         Neděle po Povýšení 
                                                            hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 

24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                         Neděle před Povýšením
                                                            hlas 7. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30

17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6.  2.Kor 4,6–15;  Mat 22,35–46 

10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14
                                                          také významný den svatého Sávy (Растко Немањић),
                                                          prvního arciepiskopa srbského  

2.9. sobota  Hr.Vrbka 10:00   vzpomínáme letošní 75.výročí zesnutí našeho  svatého                                                                                                               mučedníka Gorazda II.
27.8.neděle   Hodonín 9:30           12. Neděle po  50nici; o zlé moci bohatství
                                                               hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

20.8.neděle   Hr.Vrbka  9:30          11. Neděle po  50nici; o nemilosrdném služebníku
                                                               hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35


13.8. neděle   Hodonín 9:30 hod    10. Neděle po 50-nici: síla víry, modlitby a postu 
                                                                hlas 1.--1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

6.8.neděle    Hrubá Vrbka 9:30 hod  9. Neděle po 50nici; Kristus kráčí po moři 
                                                                hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

9.7.neděle     Hodonín   9:30 hod     5. Neděle po 50-nici: vymýtání běsů z dvou posedlých
                                                               hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

25.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.    3. Neděle po 50-nici; nemějte starost o pozemské věci 
                                                                hlas 2.  Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

11.6. neděle   Hodonín  9:30 hod.     1. Neděle po 50-nici – VŠECH SVATÝCH
                                                              hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

28.5.  neděle   Hodonín  9:30 hod.      7. Neděle po Pasše.
                                                                    Neděle před letnicemi je vždy zasvěcena                                                                                  památce 318 svatých bohonosných otců                                                                                  I.všeobecného  sněmu v Nicei r.325.
                                                              hlas 6. — Skut 20, 16–18;   28–36;   Jan 17,1–13
                                        
20.5.  sobota    Mikulčice 10:00 hod.            Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka                                                                                                  Pouť k památníku našich věrozvěstů
14.5.  neděle    Hodonín 9:00 hod.        5. Neděle Paschální, o samaritánce, o vodě živé,                                                                                   o pravém uctívání Boha.


                                                                    

Žádné komentáře:

Okomentovat

.